Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

AGRESJA WOBEC LUDZI STARYCH

W ostatnich latach dużo uwagi poświęca się przemocy w rodzinie (patrz rozdz. 13). Jednym z problemów z tym związanych jest napastowanie ludzi starych przez członków rodziny. Może ono przybrać formę słowną lub fizyczną, może też polegać na finansowym zaniedbywaniu lub wyzyskiwaniu. Najnowsze badania sugerują, że z tego powodu cierpi około 4% ludzi starych, a jest to prawdopodobnie liczba zaniżona, ponieważ osoby napastowane nie- chętnie dzielą się bolesnymi doświadczeniami z badaczami lub przedstawicielami władzy (Clark, 1986).

Wydaje się, że agresja zdarza się częściej w rodzinach, w których ludzie starzy są ciężko chorzy. Osoby obarczone opieką nad starymi rodzicami nie radzą sobie finansowo i psychicznie z tym dodatkowym ciężarem, który dokłada się do obowiązków wobec dzieci i współmałżonków i prowadzi do frustracji. Aby rozładować frustrację, zachowują się agresywnie wobec starych rodziców.

Dyskryminacja ze względu na wiek (ageism) opiera się na przekonaniu, że jedna kategoria wiekowa jest gorsza od innych. Podobnie jak w przypadku rasizmu i seksizmu podstawa tej formy dyskryminacji tkwi w ocenie cech zewnętrznych. Zjawisko nierównego traktowania kategorii wiekowych wiąże się ze stereotypami. Określenie „stary” opisuje raczej całą kategorię ludzi niż jednostki. Nie czyni się specjalnego rozróżnienia między zdrowymi fizycznie i umysłowo ludźmi starymi a tymi, którzy cierpią na różne choroby. Stereotypy dotyczące wieku starczego są zazwyczaj bardzo subtelne. Media, na przykład, pokazują w reklamach najczęściej ludzi młodych i zdrowych, chyba że celem reklamy jest promocja artykułu przeznaczonego dla ludzi najstarszych – na ogół środka poprawiającego stan zdrowia. Kładąc nacisk na młodość i żywotność, media sugerują, że starość jest niepożądana. Ten krzywdzący obraz ludzi starych jednak powoli się zmienia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.