Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Ambisentencja pozorna

Ambisentencja pozorna w takiej postaci w jakiej ukazują ją przytoczone doświadczenia, nie jest identyczna z ambisentencją pozorną opisaną poprzednio. Wydaje się, że ambisentencja pozorna właściwa myśleniu magicznemu dzieci wynika m. in. z nieznajomości pewnych prawidłowości i podstawowych pojęć. Pojęć takich, jak np. ilość, ciężar, objętość: ich znajomość pojawia się na ogół dopiero u dzieci powyżej 6-7 r.ż. (J. Piaget i B. In- helder, 1941). W przypadku doświadczeń nad oceną ilości płynu i żetonów, dziecko pozornie tylko dokonujfe trafnej oceny obserwowanych zmian, zależności oraz – cech wspólnych i różnych porównywanych zbiorów. W przypadku natomiast ambi- sentencji pozornej u człowieka dorosłego: ambisentencji wywołanej środkami euforyzującymi lub psychopochodnej, przyczyny są inne. Nie dotyczą one braku znajomości faktów, pojęć czy prawidłowości, lecz rzekome współwystępowania sądów sprzecznych (w istocie przypuszczeń) jest spowodowane przejściowym obniżeniem zdolności krytycznej oceny zjawisk na skutek podwyższonego nastroju.

Podwyższony nastrój, jak wiadomo, skłania do pomniejszania cech ujemnych i wyolbrzymiania dodatnich. Człowiek jednak wie o tym, i choć „czuje inaczej” będąc w stanie zbliżonym do lekkiej euforii, to nie jest skłonny odmawiać słuszności własnemu sądowi wypowiedzianemu uprzednio, po „chłodnej ocenie faktów”, stąd pozorna dwoistość stanowisk.

Dotychczasowe rozważania prowadzą do wniosku, że ambisen- tencja pozorna wykazuje pewne odmiany: jedną z nich – kolejną – stanowią supozycje w takim znaczeniu, jakie nadał im W, Witwicki próbując wyjaśnić zagadnienie wierzeń religijnych u ludzi wykształconych. Ściślej: cechy ambisentencji pozornej wykazują nie same supozycje, lecz tego rodzaju konstrukcja, która zawiera i sądy i supozycje zarazem pozornie sprzeczne. Pozornie, gdyż znajdują się one „na różnych płaszczyznach”. Zagadnienie to nieco bliżej zostało przedstawione w rozdz. VIII (§ 5).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.