Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

ANALIZA SPRAWNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH CZ. II

Ruchy człowieka wykonującego pracę ręczną mogą być opisane bardziej szczegółowo. W badaniach pracy uwzględnia się najczęściej następujące elementy (i przykłady) zachowania się:

– 1. Poszukiwanie przedmiotu – wzrokiem lub dotykiem.

– 2. Dokonywanie wyboru – wzrokiem lub przez wyciągnięcie ręki.

– 3. Ujęcie przedmiotu ręką.

– 4. Zmiana miejsc bez obciążenia.

– 5. Przesunięcie przedmiotu z jednego miejsca na inne.

– 6. Trzymanie narzędzia w ręce.

– 7. Pozbycie się przedmiotu, odrzucenie go.

– 8. Odłożenie przedmiotu na właściwe miejsce.

– 9. Umieszczenie przedmiotu tak, aby był „pod ręką” do użycia przy kolejnej operacji.

– 10. Kontrola gotowego wytworu pracy.

– 11. Łączenie jednego przedmiotu z drugim.

– 12. Rozłączanie przedmiotów.

– 13. Zastosowanie narzędzia lub kontrola.

– 14. Nieuniknione oczekiwanie – przerwa spowodowana brakiem materiałów.

– 15. Świadome przerwy z ubocznych przyczyn.

– 16. Planowanie kolejnej czynności.

– 17. Odpoczynek – zamierzona lub nie zamierzona przerwa z powodu zmęczenia.

Szczegółowy opis i analiza pracy zawodowej wymaga znacznego wysiłku badawczego, albowiem nawet najprostszy ruch jest czynnością złożoną. Prosta operacja, np. przesunięcie ołówka po kartce papieru „tam i z powrotem”, obejmuje co najmniej trzy komponenty:

Percepcja bodźca dla rozpoczęcia czynności i reakcja na bodziec wymaga pewnego czasu. Ten „czas reakcji” może trwać tylko 150 milisekund, jeżeli człowiek był wcześniej przygotowany do rozpoczęcia czynności. Szacunkowo można podzielić ten czas następująco: proces słuchowy (10 ms), centralne procesy nerwowe – 100 ms, 10 ms na procesy motoryczne i 30 ms na działanie mięśni. Prosty czas reakcji jest powiązany z EEG i cyklem naczyniowo-sercowym. Czas reakcji jest zwykle dłuższy dla bodźców wzrokowych niż dla słuchowych i dotykowych. Wzrasta on wyraźnie, jeżeli człowiek musi dokonać wyboru między kilkoma sygnałami lub kilkoma możliwymi reakcjami. Znajdujące się w barach urządzenia rozrywkowe, polegające na szybkiej reakcji motorycznej na sygnał dźwiękowy przy wcześniejszym sygnale ostrzegawczym, stanowią przykład czasu reakcji w najlepszych warunkach. Rodzaje reakcji występujących w realnym życiu mają charakter złożony, związane są bowiem z dokonaniem wyboru, gdy obraz sytuacji jest skomplikowany, przy czym często brak wcześniejszego sygnału ostrzegawczego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.