Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

ASPEKTY ANTROPOLOGICZNE I SOCJOLOGICZNE CZ. II

W społeczeństwach na niskim stopniu rozwoju podział ról jest prosty i może być ściśle regulowany. Polowanie i walka, które wymagają sił fizycznych, szybkiej reakcji i wytrzymałości, są domeną młodych. . Zadania związane z osadnictwem, organizowaniem życia społecznego, radą i pomocą, w których niezbędne są doświadczenia i specjalne umiejętności, przypadają ludziom starszym. We współczesnych społeczeństwach cywilizowanych stały rozwój techniki sprawia, że stosowane dotychczas metody produkcji i usług stają się przestarzałe i zdarza się, że ludzie przestają być użyteczni, zanim dojdą do kresu aktywnego życia. Bezuży- teczność jest cięższa niż normalne przejście na emeryturę, wytwarza bowiem poczucie, iż człowiek został odepchnięty przez społeczeństwo i „wyrzucony na śmietnik”. Odpowiednie poczynania społeczne mogą zmniejszyć te niekorzystne zjawiska. Pewną rolę odgrywają odpowiednie świadczenia, odprawy wypłacane przy odchodzeniu z pracy, a przede wszystkim poradnictwo zawodowe, rekwalifikacja i ponowne zatrudnianie. W niektórych krajach, szczególnie w Ameryce Północnej i krajach skandynawskich, dokonano znacznego postępu w tej dziedzinie, tak iż ludzie są przygotowani na kilkakrotną w ciągu swego życia zmianę pracy zawodowej. Wielka Brytania jest nieco opóźniona w stosunku do tych krajów.

W krajach rozwiniętych, w których od pracowników wymaga się daleko posuniętej specjalizacji, ludzie starsi (zarówno mężczyźni, jak kobiety) kończą pracę zawodową stosunkowo wcześnie. W społeczeństwach prymitywnych istnieje duże zapotrzebowanie na pracę ludzi starszych, którzy stanowią stosunkowo nieliczną grupę. Wykonują oni prace nie wymagające wysiłku, jak np. zajęcia rękodzielnicze, opiekują się dziećmi, opowiadają bajki i legendy. W nowoczesnych społeczeństwach przemysłowych starsi robotnicy przechodzą zwykle do prac niżej płatnych i mniej atrakcyjnych, do zajęć z zakresu obsługi, które wykonuje się w gorszych warunkach (39). Wskutek automatyzacji i upowszechnienia maszyn zastępujących proste czynności, zakres tego typu prac zmniejsza się. Problemy te można rozwiązać częściowo poprzez skracanie czasu pracy, podnoszenie stopy życiowej wszystkich członków społeczeństwa oraz rozwój usług.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.