Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

WSPÓŁCZESNE ZASTOSOWANIE TEORII PRZEJŚCIA DEMOGRAFICZNEGO

Wielu badaczy w zakresie nauk społecznych kwestionuje przydatność teorii przejścia demograficznego jako modelu dającego się zastosować do wszystkich społeczeństw przechodzących uprzemysłowienie. W krajach rozwijających się na ogół obniżył się wskaźnik umieralności, ale liczba urodzeń utrzymała się na wysokim poziomie. Kraje te znalazły się więc w…
Czytaj więcej...

ODSTĘPSTWA OD NORM W NAUCE

Normy określają odpowiednie zachowanie, ale nie mogą go zagwarantować. Jakkolwiek naukowcy rzadziej niż przedstawiciele innych zawodów przekraczają przyjęte w ich środowisku normy postępowania, nie są całkowicie uodpornieni na zachowania dewiacyjne (patrz rozdz. 8).
Czytaj więcej...

Zdolności i uzdolnienia – dalszy opis

Jednym z naczelnych zadań psychologii radzieckiej jest obecnie podjęcie poważnych, opartych na faktach, badań poszczególnych rodzajów uzdolnień. Jednak w interesie takich badań przede wszystkim jest niezbędne opracowanie pewnych teoretycznych zagadnień. Nie należy przy tym pretendować do tworzenia teorii, a stawiać jedynie następujące cele: 1)…
Czytaj więcej...

ROZWÓJ OSOBOWOŚCI U MURRAYA

Rozpatrzyliśmy złożony zbiór pojęć stworzonych przez Murraya w celu odwzorowania dyspozycji czy dążeń jednostki, a także zapoznaliśmy się z pojęciami, które zgodnie z jego propozycją reprezentują istotne zdarzenia środowiskowe. Dzięki temu można przedstawić jednostkę w każdym punkcie czasu jako złożony integrat potrzeb i presji lub wektorów i…
Czytaj więcej...