Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Badania nad złożonymi procesami poznawczymi

Orientacja inna niż neobehawiorystyczna w badaniach nad złożonymi procesami poznawczymi płynęła również z prób zastosowania cybernetycznych teorii maszyn i systemów na terenie psychologii79. Próby te polegały na opracowywaniu programów maszynowych (przepisów, reguł) symulujących czynność myślenia i na tworzeniu teorii myślenia przez weryfikację tych programów. Weryfikacja modelu, jakim jest program, dokonuje się w sposób odmiepny niż przyjęty w naukach eksperymentalnych, mianowicie przez zestawienie wyniku funkcjonowania maszyny, w którą dany program został wmontowany, z wynikiem czynności człowieka, który otrzymał takie samo zadanie. Zgodnie z takim podejściem, podmiot – to jakby maszyna o określonej mocy, która – po zaprogramowaniu przez badacza w taki lub też inny sposób – wnosi z sobą do sytuacji zakodowane schematy, determinujące efekty funkcjonowania maszyny. Efekty te zależą jednak również od mocy maszyny. Konstruowanie omawianych tu modeli, odtwarzających kolejne fazy zinterioryzowa- nych czynności, które wykonuje podmiot, nie odbywa się na drodze empirycznej. Są one tworem intuicji i geneza ich byłaby analogiczna do genezy intuicji.

Cechą wspólną omawianych wyżej nowych kierunków badań i orientacji teoretycznej jest to, że za proces podstawowy dla wyjaśniania zjawisk psychicznych uważają one poznanie wewnętrznych mechanizmów tych zjawisk, wewnętrznych procesów i struktur. Psychologia S-R ograniczała swe zainteresowania, również w swej neoasocjacjonistycznej postaci, do zależności między bodźcem a reakcją, czy też ujmując to w terminach teorii informacji – między wejściem a wyjściem. A jeśli nawet uznawała – jako pośredniczące – procesy mediacyjne, to wyłącznie jako wygodny i skrócony sposób „(…) przedstawiania zależności między wejściem a wyjściem, które można by w zasadzie wyrazić bez ich pomocy (…) Posługiwanie się nimi (…) [uznawano] (…) pod warunkiem, że ich powiązania z bezpośrednio obserwowalnymi zmiennymi bodźców i reakcji są odpowiednio zdefiniowane”80.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.