Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

BADANIA Z ZAKRESU EMBRIOLOGII CZ. II

Tak na przykład pewne reakcje, obserwowane u dziecka w jakimś okresie czasu po narodzeniu, zostały wykształcone w okresie embrionalnym. Dla przykładu można wymienić reakcję oddechową, występującą u płodu już w 4 miesiącu, ruchy nóg niezbędne przy chodzeniu można wyczuwać już w 5 miesiącu, a w 6 miesiącu płód może wykonywać ruchy ssania, jeśli potrze się pędzelkiem jego usta lub szyję. Opierając się więc na wynikach licznych badań empirycznych dotyczących okresu embrionalnego, prowadzonych zazwyczaj na zwierzętach, oraz na szczegółowej analizie wielu reakcji ruchowych, jak oddychanie, chwytanie pokarmu, pływanie czy chodzenie, behawioryści szczególnie dużą rolę w procesie dojrzewania przypisywali uczeniu się. Wykazali oni, że sprawność w wykonywaniu każdej z tych reakcji zwiększa się w miarę jej ćwiczenia.- Doskonalenie zaś czynności w miarę jej powtarzania jest – według behawio- rystów – procesem uczenia się. Oczywiście, behawiorystyczna interpretacja obserwowanych zjawisk może nasuwać poważne zastrzeżenia. Dokumentacja mająca świadczyć o tym, że poszczególne reakcje w miarę ćwiczenia usprawniają się, wymaga przynajmniej dwu pomiarów. Najczęściej jednak w pracach tych badaczy nie znajdujemy takich dowodów. Ponadto stwierdzenie, iż zmiany obserwowane w zachowaniu osobnika wywołane są uczeniem, wymaga umiejętności mierzenia reakcji, umiejętności określania bodźców ją wywołujących oraz bodźców wzmacniających skojarzenia między poszczególnymi bodźcami a reakcjami. W zachowaniu osobnika w okresie płodowym trudno jest wyróżnić te trzy komponenty, wobec czego nie istnieją pełne podstawy do przyjęcia poglądu o zachodzących tu procesach uczenia się.

Abstrahując od sprawy interpretacji, która może budzić wątpliwości, badania behawiorystów odegrały niezmiernie ważną rolę w pogłębianiu naszej wiedzy o rozwoju osobniczym. Wskazały, że rozwój ten nie rozpoczyna się dopiero w chwili narodzenia, lecz trwa już w okresie prenatalnym oraz że jest zależny od środowiska, które dostarcza bodźców warunkujących jego normalny przebieg.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.