Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Budowa ciała a zaburzenia psychiczne – ciąg dalszy

Sheldon przyznaje szczerze, że jego praca w tej dziedzinie jest jeszcze w stadium wysoce prowizorycznym, obiecuje jednak, że w przyszłości poda pełne sprawozdanie ze swych badań nad tym problemem oraz opisze technikę pomiarową i uzyskane wyniki o charakterze bardziej definitywnym niż te, które są dostępne obecnie. Opisał on jedno badanie, które sugeruje, iż ten sposób podejścia do zaburzeń psychicznych jest wartościowy. Badanie to zostało przeprowadzone w Szpitalu Stanowym w Elgin (Elgin State Hospital) w stanie Illinois we współpracy z Phyllis Wittman (Wittman, Sheldon i Katz, 1948: Sheldon, 1949). Wittman zebrała wielką ilość materiału opisowego z kartotek psychiatrycznych w tym szpitalu, a po selekcji i uporządkowaniu tego materiału otrzymała listę 221 zachowań, które wydawały się ważne dla psychiatrycznego opisu pacjentów. Następnie poklasyfikowała te zachowania w kategoriach trzech wspomnianych wyżej komponentów psychiatrycznych, a uzyskaną w ten sposób listę nazwała Inwentarzem Zachowania Psychotycznego (Check List of Psychotic Behavior). Następnie wybrano 155 pacjentów psychotycznych (mężczyzn), których typ somatyczny został określony przez Sheldona: niezależnie od tego Wittman i główny psychiatra (żadne z nich nie widziało w rzeczywistości tych pacjentów) ocenili ich pod względem zachowań wchodzących w skład wspomnianego inwentarza. Na podstawie wypełnionych inwentarzy obliczono przeciętne wskaźniki odnoszące się do trzech komponentów psychiatrycznych, osobno dla każdej z osób oceniających, przy czym obliczono korelacje między ich ocenami. Korelacje te będące miarą rzetelności oceniania (rater reliability), wynosiły od + 0,78 do + 0,91, co wskazuje na zadowalający obiektywizm ocen. Następnie obliczono korelacje między ocenionymi przez Wittman komponentami psychiatrycznymi a dokonanymi niezależnie przez Sheldona ocenami komponentów budowy ciała: uzyskane wyniki przedstawia tabela 13-4.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.