Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.
przeglądanie Kategoria

Medycyna

ROZWOJ FUNKCJI POZNAWCZYCH MŁODZIEŻY CZ. II

Na uwagę zasługuje fakt, iż współczesna psychologia amerykańska, która żywo interesuje się okresem adolescencji, stosunkowo mało uwagi poświęca badaniom rozwoju myślenia w tym okresie. Uprzywilejowane dziedziny stanowią: pamięć i inteligencja, badana za pomocą metod testowych i analizy czynnikowej. Zdaniem L. D. Crow i A. Crow (1956, s. 126),…
Czytaj więcej...

Formowanie się osobowości u nastolatków – kontynuacja

Na inne zjawisko, ważne w kształtowaniu się samoświadomości i samooceny, zwraca uwagę D. B. Elkonin (1967, s. 356-359) w wyniku wnikliwych zespołowych badań młodzieży, o których już wspominaliśmy (por. X, A, 3 - „Metody badania”). Jest nim uczucie dorosłości, które budzi się na początku dorastania i rozwija przez cały ten okres.. Przejawia się ono…
Czytaj więcej...

Emeryci

Ocena lżejszego stopnia nieprzystosowania nasuwa pewne trudności. Poglądy na to, co jest normalne w starszym wieku, mogą być wypaczone i przestarzałe. Dobre i…
Czytaj więcej...

PAŃSTWO CZ. II

STANOWISKO TEORETYKÓW KONFLIKTU. Nic dziwnego, że zwolennicy teorii konfliktu mają zupełnie inne poglądy na państwo. Badacze ci silniej koncentrują się na zagadnieniach konfliktu i przymusu w państwie niż na jego funkcjach społecznych.
Czytaj więcej...