Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.
przeglądanie Kategoria

Medycyna

Przebiegi i serie w psychologii

Podstawowymi danymi psychologa są przebiegi (proceedings), to jest interakcje podmiot - przedmiot lub podmiot - podmiot o czasie trwania wystarczającym do tego, by zawrzeć w sobie istotne elementy danej sekwencji zachowania. Według słów Murraya: ...przebiegi są tym, co obserwujemy, co próbujemy przedstawić za pomocą modeli i wyjaśniać, tym, co…
Czytaj więcej...

CZYNNIKI POZAINTELEKTUALNE W PROCESIE POZNAWCZYM

Motywacja i postawy. Czynniki psychologiczne na równi z czynnikami fizjologicznymi przyczyniają się do zmian w zdolnościach umysłowych. U niektórych ludzi starszych pogorszenie działania wynika z częściowo zanikających zainteresowań i motywacji. Jednakże, jeśli uda się im już na wstępie przezwyciężyć opory płynące z braku pewności siebie, ludzie…
Czytaj więcej...

Program „Przyjaciół Rodziny”

Program „Przyjaciół Rodziny" został stworzony przez National Councel on the Aging i ma na celu asystowanie i wspieranie rodzin z chorymi dziećmi mieszkającymi w domu (Kuehne 1989 s. 237 i nn.). Asystencja jest zapewniana przez starszych wolontariuszy, którzy są szkoleni w medycznym i psychospołecznym aspekcie choroby. Wolontariusze (w wieku 55 i…
Czytaj więcej...