Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Cechy charakterystyczne gier symulacyjnych

– 1. Gracze poznają informacje dotyczące celów gry.

– 2. Przebieg gry jest ściśle związany ze szczegółowymi celami gry.

– 3. Cele i trudności, jakie stoją przed graczem, w możliwie największym stopniu przypominają to, co jest udziałem uczestnika rzeczywistej sytuacji, mającej miejsce w normalnym życiu.

– 4. Podczas gry nie wszyscy gracze pojmują ogólną zasadę współzależności między ustawodawcami i ich wyborcami, dzięki której ciała ustawodawcze funkcjonują. Jednakże w wyniku odbytej po zakończeniu gry dyskusji, staje się ona zrozumiała niemal dla wszystkich. Punkt ten jest odzwierciedleniem przekonania, iż gra nie jest samodzielną metodą uczenia się, lecz stanowi uzupełnienie dyskusji słownej, która jest często elementem metody opartej na przekazywaniu informacji.

– 5. Cytowana wyżej gra, tak jak i inne tego typu, obejmuje szeroki zakres umiejętności i wiedzy. Coleman pisze, że w taką samą grę legislacyjną grali uczniowie klasy siódmej oraz studenci wyższych uczelni. Grali w nią też uczniowie pewnej szkoły w getcie, a co najmniej dwóm uczonym dostarczyła ona materiału do napisania artykułów teoretycznych na temat decyzji prawodawczych. Coleman twierdzi, że tak szeroki zakres walorów poznawczych cechuje nie tylko tę konkretną grę, lecz także generalnie wszystkie gry symulacyjne.

Można przytoczyć wiele uwag na temat strategii nauczania, zbliżonych w swym charakterze do gier. Gry szkolne motywują ucznia do uczenia się treści związanych z osiągnięciem sukcesu w grze, a także rozwijają pozytywne nastawienie emocjonalne do celów, które są ściśle związane z przyswajanymi treściami. Wynika z tego, iż najstosowniejszymi grami na użytek nauczania są te, w których osiągnięcie celu czy wygranej staje się łatwiejsze dzięki wiedzy i umiejętnościom, których szkoła pragnie nauczyć. Gry w szkole, mają najbardziej bezpośredni i silny wpływ na tych uczniów, których określa się jako nie mających motywacji, ponieważ dzieci te nigdy nie pojęły, jaki jest cel szkoły16.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.