Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

CHARAKTERYSTYKA ZABAWY DZIECKA W WIEKU PONIEMOWLĘCYM

W psychologii rozwojowej istnieją rozmaite klasyfikacje zabaw, oparte na -różnych kryteriach podziału. Nie ma też jednoznacznej terminologii w tej dziedzinie: ta sama zabawa bywa określana różnie, a poszczególne terminy wyodrębniają zazwyczaj tę cechę zabawy, którą dany autor uważa za najbardziej charakterystyczną z punktu widzenia przyjętej przez siebie teorii. Tak więc jedni psychologowie przeprowadzają klasyfikację zabaw według zdolności i. funkcji psychicznych, jakie rozwijają się i kształtują podczas zabawy (K. Groos, E. Claparede), inni dzielą zabawy ze względu na rodzaj towarzyszących :im przeżyć (Ch. Bühler, A. Rüssel), jeszcze inni uwzględniają wpływ czynników społeczno-kulturowych na zabawę. (J. Hui- -zinga, J. Chateau). Próbowano też wyodrębniać różne rodzaje zabaw według kryteriów bardziej formalnych–brano pod uwagę np. to, czy zabawa jest indywidualna (samotna), czy zbiorowa (zespołowa, grupowa), czy jest ona spontaniczna, podjęta i prowadzona przez dziecko samodzielnie i z jego własnej inicjatywy, czy też kierowana, chaotyczna albo planowa itp.

Najbardziej rozpowszechniony w nowszej literaturze polskiej ‚jest podział P. A. Rudika11, który wyróżnił cztery grupy zabaw: zabawy -twórcze albo w role, konstrukcyjne, dydaktyczne i ruchowe. Zabawy twórcze nazywa się u nas raczej zabawami tematycznymi. Podział ten – dobrze dostosowany do charakterystyki zabawy dzieci w wieku przedszkolnym – wydaje się niewystarczający, jeśli próbujemy zastosować go we wcześniejszych stadiach rozwojowych. Wprowadzimy zatem do niego pewne korektury i uzupełnienia, pamiętając, iż żadnej klasyfikacji nie można traktować zbyt sztywno ze względu na szybki rozwój różnorodnych form czynności dziecka i Obecność wielu form przejściowych i pośrednich, które trudno byłoby-.przyporządkować do zabawy określonego rodzaju.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.