Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Cyril Burt i jego poglądy

Dalszy rozwój analizy czynnikowej i jej rozkwit po II wojnie światowej prowadzi do wykrywania nowych czynników uzdolnień i ich kombinacji41 oraz obejmowania tym postępowaniem badawczym coraz szerszych dziedzin osobowości. Warto zaznaczyć, że już C. Burt, choć krytykował metodę Spearmana, próbował w latach trzydziestych stosować ją do badania cech emocjonalnych, wysuwając hipotezę o istnieniu czynnika „ogólnej emocjonalności” 42.

Cyril Burt był następcą Spearmana w Uniwersytecie Londyńskim i drugim obok niego wybitnym przedstawicielem „szkoły londyńskiej’ Kontynuował wywodzące się od Galtona tradycje43 badań nad różnicami indywidualnymi w poziomie inteligencji u dzieci, przypisujące dominująca rolę dziedziczności, zgodnie z panującymi w okresie międzywojennym fałszywymi poglądami na temat czynników rozwoju (por. rozdz. I, D), choć nie negował znaczenia wpływów środowiskowych. Był autorem testów inteligencji, m.in. londyńskiej wersji skali Bineta-Simona, testów do grupowych badań inteligencji w szkole itp. Jego badania miały bezpośredni związek z zastosowaniem psychologii dziecka w praktyce, służyły selekcji dzieci do szkół specjalnych oraz selekcji uczniów zdolnych Sam Burt przeze wiele lat pełnił funkcje psychologa przy Londyńskim Zarządzie Miejskim (London City Council) i był inicjatorem tworzenia poradni psychologicznych dla dzieci i młodzieży. Najsławniejsze jego publikacje – to monografie o dzieciach upośledzonych umysłowo oraz o nieletnich wspólnie z G. Thomsonem (por. Hearnshaw, 1964, s. 177), – G. H. Thomson The factorial analysis of human abilities, 1939.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.