Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Czytelnictwo i twórczość literacka w wieku szkolnym

Potężnym czynnikiem pobudzającym sferę przeżyć estetycznych i inspirującym twórczość artystyczną dzieci szkolnych jest także czytelnictwo. Odgrywa ono (jeśli jest właściwie organizowane) rolę pobudzającą wyobraźnię twórczą dziecka z jednej strony, a z drugiej stanowi nieustające źródło wiedzy i informacji. Oddziaływanie czytelnictwa jest wielostronne. Ta podstawowa droga upowszechniania kultury i przekazywania doświadczeń i wiedzy ludzkości zaczyna działać na dziecko jako potężny czynnik rozwoju już od 2 r.ż. (książeczki beztekstowe, obrazkowe, oglądanie obrazków, objaśnianie ich i czytanie dziecku tekstów przez dorosłych).

Dużą jest rola książki i czasopism dziecięcych w wieku przedszkolnym i w młodszym wieku szkolnym. Najpierw dostępna jest dzieciom w książkach i tekstach ilustracja i wielka jest jej rola w przybliżaniu treści książki, w pobudzaniu wyobraźni i w inspirowaniu twórczości słownej i twmrczości plastycznej2S. Nie mniejszą jednak rolę odgrywa książka (wspomagana współcześnie środkami masowego przekazu) w zdobywaniu przez dziecko wiedzy o świecie, w rozwoju myślenia i działania.

Literatura spełnia w znacznym stopniu funkcję zabawową u dzieci w okresach poprzedzających wstąpienie do szkoły i w młodszym wieku szkolnym, w którym ta dziedzina i świat słowa zaczynają dla nich być dostępne bezpośrednio, z mniejszym udziałem dorosłych, lub w końcu tego okresu–bez .tego udziału. Zabawa, jak mówiliśmy, nie przestaje odgrywać roli w życiu dzieci szkolnych. Książki odpowiednio dobrane inspirują różne rodzaje działalności zabawowej. Liczne z nich sprzyjają kształtowaniu się pojęć logicznych i dostarczają „narzędzi poznawczych”, wzbogacają wiedzę o życiu ludzi i o przyrodzie, rozwijają ogólną sprawność intelektualną, kształtują postawy społeczno-moralne, dostarczają materiału i pomysłów do zabawy w inscenizacje, które mogą być uznane za wyższą formę zabaw tematycznych 29.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.