Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Dążenie młodzieży do kontaktów z grupą rówieśniczą

Specjalną trudność z punktu widzenia wychowawczego stanowi przedwczesne nawiązywanie kontaktów z osobnikami innej płci. Prowadzą one do zaniedbywania obowiązków Szkolnych, nadmiernego poświęcania uwagi sprawom wyglądu zewnętrznego i jednostronnie absorbujących przeżyć. Nadmierne zainteresowanie drugą płcią-przybiera niejednokrotnie niebezpieczny dla młodzieży charakter, prowadzi do przedwczesnych stosunków płciowych i dalszych ich konsekwencji. Z. Włodarski (1973, s. 68-69) zwraca uwagę na nasilenie problemów seksualnych w naszej dobie. „Na skutek akceleracji, potrzeby seksualne pojawiają się obecnie wcześniej niż przed laty. Natomiast w następstwie rozwijającej się cywilizacji dorosłym (w sensie społecznym) człowiek staje się coraz później. Z obydwu stron wydłuża się więc okres, w którym potrzeby seksualne młodzieży nie znajdują bezpośredniego zaspokojenia aprobowanego społecznie”. Dodatkową trudność stanowi to, że przyspieszenie rozwoju nie jest równomierne we wszystkich dziedzinach i wcześniejsze dojrzewanie płciowe przypada na lata mniej zaawansowanego rozwoju osobowości.

Dążenie młodzieży do kontaktów z grupą rówieśniczą i z osobnikami innej płci jest w pełni uzasadnione. Ma ono swoje źródło w potrzebie włączania się w coraz szersze kręgi społeczne, nabywania umiejętności współżycia, przyswajania sobie obowiązujących wzorów społecznych. Budzący się w tym okresie popęd płciowy skłania do zaspokajania rodzących się na tym tle potrzeb-. Istotę trudności stanowi sprawa przyswojenia przez młodzież zasad postępowania określonych przez kodeks społeczny i etyczny oraz przyjęcia takich form zachowania się, które by sprzyjały harmonijnemu dorastaniu społecznemu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.