Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Dochodzenie do porozumienia” ze środowiskiem

Aczkolwiek Goldstein jako rzecznik teorii organicystycznej kładzie nacisk na wewnętrzne determinanty zachowania oraz na zasadę, że organizm znajduje środowisko najodpowiedniejsze do samorealizacji, to jednak nie zajmuje skrajnego stanowiska, zgodnie z którym organizm jest niewrażliwy na zdarzenia w świecie zewnętrznym. Uznaje on doniosłe znaczenie obiektywnego świata, zarówno jako źródło zakłóceń, z którymi jednostka musi się borykać, jak i źródła środków, za których pomocą organizm wypełnia swe przeznaczenie. Znaczy to, że środowisko oddziałuje na organizm dostarczając mu bodźców (lub nadmiaru bodźców), tak że jego równowaga zostaje zakłócona: z drugiej zaś strony ów wyprowadzony z równowagi organizm poszukuje w środowisku tego, czego mu potrzeba do wyrównania wewnętrznego napięcia. Innymi słowy: zachodzi interakcja organizmu ze środowiskiem.

Jednostka musi „dojść do porozumienia” ze środowiskiem zarówno dlatego, że dostarcza ono środków, dzięki którym można osiągnąć samorealizację, jak i dlatego, że zawiera ono przeszkody w postaci zagrożeń i nacisków, które utrudniają samorealizację. Niekiedy zagrożenie ze strony środowiska może być tak duże, że jednostka zostaje sparaliżowana przez lęk i nie jest zdolna posunąć się ani o krok w kierunku celu. W innych sytuacjach samorealizacja może zostać zahamowana dlatego, że w środowisku brak niezbędnych obiektów i warunków.

Goldstein stwierdza, że normalnym, zdrowym organizmem jest taki organizm, „w którym tendencja do samorealizacji działa od wewnątrz i który zakłócenia wywołane zderzeniem ze światem przezwycięża nie z lęku, lecz dla radości, jaką daje zwycięstwo” (1939, s. 305). Z tego przejmującego stwierdzenia wynika, że „dochodzenie do porozumienia” ze środowiskiem polega przede wszystkim na opanowywaniu go. Jeśli nie można tego dokonać, wówczas jednostka musi przyjąć do wiadomości istniejące trudności i dostosować się jak najlepiej do realnych warunków świata zewnętrznego. Jeśli rozbieżność między celami organizmu a realiami środowiska jest zbyt wielka, to organizm albo załamuje się, albo musi zrezygnować z niektórych celów i dążyć do realizowania siebie na niższym poziomie egzystencji. W przytoczonym niżej fragmencie Goldstein dokonał zwięzłego podsumowania swych poglądów na sposób zorganizowania i na dynamikę organizmu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.