Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

DYSKUSJA NA TEMAT ZADAŃ PSYCHOLOGU SPOŁECZNEJ

Odpowiedź na pytanie, jaki jest przedmiot psychologii społecznej, jest łatwa i trudna równocześnie. Jest ona łatwa, jeżeli ktoś zechce zadowolić się odpowiedzią ogólnikową. Odpowiedź ta będzie brzmiała tak, iż psychologia społeczna zajmuje się psychologiczną analizą zjawisk społecznych czy też życia społecznego1. Trudności wystąpią jednak wtedy, gdy ktoś będzie usiłował wyznaczyć ściśle zakres i metody tej dyscypliny, oddzielając ją ostro od dyscyplin sąsiednich, takich zwłaszcza jak socjologia, etnologia i antropologia. Oddzielenie psychologii społecznej od psychologii ogólnej, jakkolwiek niełatwe, w mniejszym stopniu do tej pory prowadziło do kontrowersji. Więcej natomiast kłopotu sprawiało badaczom odseparowanie psychologii społecznej od socjologii. Fakt ten staje się łatwo zrozumiały, jeżeli zważymy, że jeszcze do niedawna wielu socjologów uważało psychologię społeczną za pewien dział socjologii (pogląd ten i dziś jeszcze ma swoich zwolenników). Toteż ci, obecnie coraz liczniejsi autorzy, którzy skłonni są uznawać odrębność psychologii społecznej jako swoistej gałęzi psychologii, robią wysiłki w celu wyznaczenia psychologom społecznym terenu badań, który nie zlewałby się całkowicie z terenem badań socjologów. Jeżeli jeszcze zważymy, że wśród tych właśnie ‚autorów, którzy uznając samodzielność psychologii społecznej usiłują two- % rzyć zamknięty jej system w farmie podręczników, są także niektórzy wybitni socjologowie, staje się rzeczą łatwo zrozumiałą, iż kwestia oddzielenia psychologii społecznej od socjologii nabiera aktualnego znaczenia.

Znany badacz z terenu nowoczesnej psychologii społecznej F. H. Allport wypowiada się w tym sensie: „…psychologia społeczna jest badaniem społecznego zachowania się i społecznej świadomości jednostki”. (Social Psychologu. Boston 1924, Mifflin, s. 12).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.