Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Dzieci ograniczone umyłowo

W reakcjach uczuciowych często zwraca uwagę ich niewspółmierność w stosunku do sytuacji wynika to z niezrozumienia istoty sytuacji. Ponadto charakterystyczna jest chwiejność tych reakcji, nierzadko nagłe przechodzenie od płaczu w nastrój pogodny i odwrotnie.

Dalszą cechą Charakterystyczną dzieci ograniczonych umysłowo jest osłabienie krytycyzmu. Dzieci te najczęściej zadowolone są z siebie, pozytywnie oceniają swoje możliwości i osiągnięcia, nie dostrzegają własnego upośledzenia w zestawieniu z dziećmi normalnymi.

Zbliżając się do wieku szkolnego dzieci ograniczone umysłowo nie ujawniają na ogół zainteresowania nauką. Często jednak trafiają do szkół normalnych. W klasie nie interesują się wówczas przebiegiem lekcji, nie nadążają w czynnościach zlecanych przez nauczyciela lub nie wykonują ich wcale, zniechęcają się szybko do nauki, w której nie czynią prawie żadnych postępów. Nie są zdolne do pobierania nauki w szkołach normalnych i sprawą zasadniczą jest możliwie wczesna selekcja tych dzieci i skierowanie ich do szkół specjalnych.

Formy selekcji są w różnych krajach różne i zmienne. W Polsce instytucją opracowującą formy selekcji oraz zajmującą się teoretycznie zagadnieniami szkolnictwa specjalnego i kształcącą kadry nauczycieli jest Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej, założony i kierowany w ciągu wielu lat przez wybitnego znawcę w tej dziedzinie, prof. Marię Grzegorzewską (por. rozdz. II, D).

Szkoła specjalna różni się od szkoły normalnej przede wszystkim programem i metodami nauczania. Program szkoły specjalnej jest niższy, u nas odpowiada mniej więcej programowi czterech—pięciu klas normalnej szkoły podstawowej. Klasy są znacznie mniej liczne (przeciętnie kilkanaścioro dzieci), co umożliwia nauczycielom indywidualne zajmowanie się poszczególnymi dziećmi. Jest to bardzo ważne, gdyż dzieci ograniczone umysłowo często nie potrafią korzystać właściwie z. objaśnień i instrukcji skierowanych do grupy, której są członkami, a wymagają zupełnie indywidualnego zajęcia się nimi. Dalszą cechą charakterystyczną szkoły specjalnej jest bardzo daleko posunięta zasada poglądowości nauczania, .w klasach niższych zamiast podziału przedmiotowego — metoda ośrodków zainteresowań. Metoda ta polega na grupowaniu materiału nauczania wokół zagadnień bliskich dziecku. Dzieci przyswajają sobie wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin, zapoznając się z poszczególnymi zagadnieniami. Duże znaczenie przywiązuje się do zajęć ręcznych, a w wyższych klasach prowadzi się lekcje przysposobienia zawodowego, które przygotowują dziecko dc szkoły zawodowej specjalnej, dokąd powinno ono trafić po szkole podstawowej. Zawodowa szkoła specjalna daje dziecku ograniczonemu umysłowo przygotowanie dc pracy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.