Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

EFEKTY POWTÓRZEŃ PRZY UCZENIU SIĘ CZ. II

Liczne badania zmierzały do wyjaśnienia, co dzieje się w wyniku powtórzeń, co zmienia się pod ich wpływem w trakcie uczenia się, od czego zależy ich skuteczność oraz, jakie prawidłowości ogólne i szczegółowe należy uwzględniać przy ćwiczeniu z uwagi na zamierzone efekty.

Badania prowadzone były ze zrozumiałych względów przede wszystkim na materiale przekraczającym swoją objętością zakres pamięci bezpośredniej. Specjalnie dogodnym materiałem okazały się szeregi złożone ze zgłosek lub słów bezsensownych. Zestawiano, co pamiętają osoby badane po kolejnych powtórzeniach, rejestrując wszystkie zachodzące zmiany począwszy od zupełnej nieznajomości szeregu, a skończywszy na pełnym przyswojeniu wyrażającym się w umiejętności całkowicie prawidłowej reprodukcji.

Dogodnym sposobem przedstawiania efektów zmieniających się w następstwie powtórzeń są krzywe uczenia się (patrz rozdz. 3, § 6). Analiza ich informuje o zmianach ilościowych, jakie zachodzą w efektach uczenia się w kolejnych próbach i pozwala na porównanie rezultatów uzyskiwanych w dowolnie wybranych odstępach czasu (powtórzeniach), dając jednocześnie całościowy obraz wszystkich zmian od próby pierwszej do ostatniej.

Najogólniejsza prawidłowość, jaką obrazują krzywe, wyraża się w twierdzeniu, że w miarę postępu uczenia się przyrosty wprawy stają się coraz mniejsze. Różnice między efektami uzyskiwanymi w początkowych powtórzeniach są duże i stopniowo, w miarę postępu uczenia się, stają się coraz mniejsze, zbliżając się do zera. Prawidłowość ta nosi nazwę przyspieszenia ujemnego i bywa niekiedy nazywana prawem ćwiczenia (Baley, 1958). W obrazie krzywej wyraża się ona w stopniowym jej spłaszczeniu: gwałtowny w początkowym okresie wzrost lub spadek krzywej staje się stopniowo coraz bardziej łagodny. Świadczy to o tym, że początkowe powtórzenia zmieniają w sposób radykalny uzyskiwane efekty, znacznie zwiększają ilość zapamiętanego materiału, powtórzenia dalsze przynoszą zmiany stopniowo coraz mniejsze aż wreszcie uzyskiwane efekty stabilizują się na jakimś poziomie i nie podwyższają się mimo dalszych powtórzeń.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.