Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

EKOLOGIA SPOŁECZNA CZ. II

Charakterystycznym dla badanego miasta zjawiskiem było organizowanie uroczystości związanych z przejściem w stan spoczynku po długoletniej pracy, a także rozwój klubów ludzi starszych. Nie notowano dużego nacisku opinii społecznej, aby ludzie starzy brali udział w działalności społecznej. Przeciwnie, obserwowano wyraźnie ukształtowane odrębne formy życia właściwe ludziom starszym. Analogiczne badania przeprowadzone w jednym z miast amerykańskich dały inny obraz. Nie istniały tam formy ceremoniału związanego z różnymi sprawami starych ludzi, ani nie organizowano dla nich specjalnych instytucji, twierdzono natomiast, że rozpiętość wieku osób należących do organizacji społecznych była znacznie większa, ludzie starsi uczestniczyli w różnego typu grupach społecznych, a podział całej ludności według grup wieku nie był tak ostry.

Zwiększenie udziału ludzi starszych w działalności społecznej zależy od tego, czy stwarza się im różnorodne możliwości i czy istnieje nacisk opinii społecznej, aby uczestniczyli oni w życiu publicznym. W trudnych okresach wojny lub nieszczęść społecznych znaczna liczba ludzi starszych jest zdolna do wykonywania użytecznej i odpowiedzialnej pracy, ponieważ ich aktywny udział staje się potrzebny.

Byłoby błędem traktowanie wieku starszego jako szczególnego okresu, który wymaga specjalnego zabezpieczenia. Trudno jednak tego uniknąć ze względu na stosowany w naszym kraju system przechodzenia na emeryturę. Starzenie się jest procesem narastającym i nie istnieje ostra granica między ludźmi młodymi a starymi. Przejście od zaangażowanej działalności produkcyjnej do stanu zależności właściwej dla wieku starczego powinno dokonywać się stopniowo, zależnie od indywidualnych cech ludzi, a nie od ich wieku kalendarzowego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.