Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

EKSPERYMENTALNA WERYFIKACJA HIPOTEZ PSYCHOANALITYCZNYCH

Wspomnieliśmy już o tym, że jednym z następstw zbliżenia między psychologią a psychoanalizą jest laboratoryjne sprawdzanie hipotez wyprowadzonych z teorii psychoanalitycznej. Rozpatrzmy ten kierunek badań bardziej szczegółowo.

Przeglądy badań prowadzonych w tej dziedzinie opublikowali Sears (1943, 1944), Hilgard (1952) i Blum (1953). Przeglądy te mają jednak wartość głównie historyczną, ponieważ wiele z tych wczesnych badań zostało przeprowadzonych przy zastosowaniu niewłaściwej metodologii i wskazuje na niedostateczne zrozumienie teorii psychoanalitycznej przez ich autorów (Horwitz, 1963). Kline (1972) dokonał bardziej zaktualizowanego przeglądu około 700 prac. Doszedł on do wniosku, że „zweryfikowano zbyt wiele tego, co specyficznie freudowskie, by możliwe było odrzucenie całej teorii psychoanalitycznej” (s. 350). Hans Eysenck, nieubłagany wróg psychoanalizy, wspólnie z Glennem Wilsonem, powtórnie przeanalizował dane, na których Kline oparł swój wniosek, i stwierdził, że „nie ma w ogóle żadnego materiału dowodowego przemawiającego za teorią psychoanalityczną” (1974, s. 385). Autorami najnowszej książki zawierającej przegląd tego rodzaju badań są Fisher i Greenberg (1977). Sądzą oni, że materiał dowodowy, ogólnie biorąc, przemawia za Freudem. Od roku 1972 ukazuje się co roku periodyk o charakterze przeglądowym, zatytułowany „Psychoanalysis and contemporary science” („Psychoanaliza a nauka współczesna”), którego redaktorami są Holt i Peterfreund.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.