Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Elementy zdrowe według psychologii wschodu cz. II

Niektóre zdrowe czynniki pojawiają się jedynie w pewnych szczególnych okolicznościach. Bliźniacze elementy umysłowe: skromność (hiri), która hamuje brak wstydu, oraz rozwaga (ottappa), która jest przeciwieństwem braku skrupułów, pojawiają się w umyśle tylko wtedy, gdy powstaje myśl czynienia zła. Skromność i rozwaga są zawsze związane z rzetelnością (cittujjukata) – tendencją do dokonywania właściwych osądów. Innym zdrowym czynnikiem jest ufność (saddha), czyli pewność oparta na prawidłowej percepcji. Ta grupa elementów umysłowych – skromność, rozwaga, rzetelność i ufność – współdziałając powoduje, iż człowiek zachowuje się w sposób prawy i cnotliwy zarówno według standardów społecznych, jak i osobistych.

Grupie niezdrowych czynników tworzonych przez żądzę, skąpstwo, zazdrość i niechęć przeciwstawiają się zdrowe elementy reprezentowane przez brak przywiązania (alobha), brak niechęci (adosa), bezstronność (tatramajjhata) oraz opanowanie (passadhi), które odzwierciedlają fizyczny i umysłowy spokój, wywodzący się z pomniejszenia uczucia przywiązania. Te cztery czynniki zastępują postawę zachłannego chwytania lub odrzucania przez spokojne i bezstronne nastawienie wobec wszelkich obiektów pojawiających się w świadomości jednostki. Niezdrowe elementy – pożądanie, egoizm, zazdrość i niechęć – mogłyby na przykład powodować, że jednostka pożądałaby bardziej prestiżowego zajęcia z większą płacą i zaszczytami lub zazdrościłaby komuś, kto ma taką pracę, czy też gardziłaby kimś, kto ma niższą pozycję. Z drugiej strony przeciwstawne im czynniki opanowania, braku przywiązania, braku niechęci czy bezstronności przyczyniałyby się do właściwego wyważenia korzyści płynących z zarobków i prestiżu w stosunku do niedogodności, takich jak większe napięcie czy stres, do właściwej oceny silnych stron tej osoby, która zdobyła pożądaną posadę, i własnych słabych stron, powodujących, że wykonuje ona coś gorzej, niż powinna. Wreszcie te cztery zdrowe czynniki powinny doprowadzić do właściwego wyważenia korzyści związanych z wykonywanym zajęciem i jego niedogodności, a także ułatwić zorientowanie się w swych autentycznych możliwościach i w tym, jak je wykorzystać, by zająć lepsze stanowisko w ramach posiadanych umiejętności. A co ważniejsze, bezstronność prowadzi do chłodnej oceny sytuacji, bez niezadowolenia, że się nie ma lepszego zajęcia, ani pogardzania własnym, bez godzenia się z rezygnacją i rozpaczą na wykonywanie nieodpowiedniej pracy. Te cztery zdrowe elementy umysłowe pozwalają nie tylko zaakceptować rzeczy takimi, jakie są, ale również umożliwiają jednostce dokonanie wszelkich właściwych zmian.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.