Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Fenomenologia – ciąg dalszy

Współcześnie stanowisko fenomenologiczne w sposób najbardziej wyraźny i finezyjny reprezentuje Erwin Straus (1963,1966). Streszczenie naukowej dyskusji na temat fenomenologii znaleźć można u MacLeoda (1964), jednego z jej głównych rzeczników w psychologii w Stanach Zjednoczonych.

Fenomenologia – w tej formie, w jakiej została przedstawiona w pracach psychologów postaci i przez Erwina Strausa – była stosowana pierwotnie w badaniach takich procesów psychologicznych, jak spostrzeganie, uczenie się, pamięć, myślenie i uczucia, nie stosowano jej jednak w badaniach nad osobowością. Psychologia egzystencjalna natomiast posługiwała się fenomenologią wyjaśniając zjawiska, które traktuje się zazwyczaj jako należące do sfery osobowości. Psychologię egzystencjalną określić można jako empiryczną naukę o egzystencji człowieka, posługującą się metodą analizy fenomenologicznej.

W tym rozdziale zamierzamy z wielu powodów zająć się głównie psychologią egzystencjalną w jej wersji przedstawionej w pracach psychiatrów szwajcarskich, Ludwiga Binswangera i Medarda Bossa. Ich poglądy są bardzo bliskie źródeł europejskiej myśli egzystencjalnej, a autorzy ci od dawna utożsamiani są z egzysten- cjalizmem. Heideggerowska ontologia zajmująca się abstrakcyjnym pojęciem bytowania została przez nich starannie i dokładnie przełożona i zastosowana do badania egzystencji konkretnych jednostek, przy czym korzystali często ze współpracy samego Heideggera. (Ta część południowych Niemiec, gdzie mieszkał Heidegger, sąsiaduje ze Szwajcarią). Praktykując jako psychiatrzy, zebrali obfity materiał empiryczny pochodzący z analizy pacjentów. Ponadto obaj piszą w sposób jasny i żywy o zawiłych problemach, a wiele z ich prac przetłumaczono na język angielski.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.