Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Formowanie się osobowości u nastolatków – kontynuacja

Na inne zjawisko, ważne w kształtowaniu się samoświadomości i samooceny, zwraca uwagę D. B. Elkonin (1967, s. 356-359) w wyniku wnikliwych zespołowych badań młodzieży, o których już wspominaliśmy (por. X, A, 3 – „Metody badania”). Jest nim uczucie dorosłości, które budzi się na początku dorastania i rozwija przez cały ten okres.. Przejawia się ono w tym, że młodociany ocenia swoje właściwości nie w ich bezwzględnym stosunku do cech kolegów, lecz z punktu widzenia dorosłości osiąganej przez siebie w porównaniu z innymi. Tworzy dla siebie jakby pewien „wzorzec dorosłości” i patrzy na siebie przez jego pryzmat. Jest tak, jakby mówił sobie: „On jest silniejszy ode mnie, a więc bardziej dorosły. Oni przyjmują mnie do swego grona, a więc jestem tak samo dorosły, jak oni” itp. Własna dorosłość w odczuciu młodocianego- to traktowanie go jako dorosłego. Główną treścią uczucia dorosłości są moralne normy postępowania przejmowane od dorosłych i przyswajane w toku współżycia z rówieśnikami i dorosłymi. Dorastający tworzą swoisty „kodeks etyczny”, którego główne wymogi to: szacunek dla osobowości, równość w stosunkach z ludźmi, pomoc wzajemna, zaufanie i wierność w przyjaźni. Są to właśnie normy, dzięki którym dorastający odnoszą się do siebie nawzajem jak dorośli, tj. zgodnie ze swoim odczuciem dorosłości. Kształtowanie się i funkcjonowanie uczucia dorosłości jest ważnym etapem rozwoju społecznego, gdyż uczucie to jest pewną formą samoświadomości społecznej, która wpływa na postępowanie dorastającego, na jego ocenę samego siebie i innych ludzi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.