Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Formowanie się osobowości u nastolatków

L. I. Bożowicz (1968, s. 433 – 434) za najważniejszy czynnik stymulujący rozwój samoświadomości u młodzieży uważa współżycie z rówieśnikami. Na skutek ciągłego porównywania siebie z innymi gwałtownie wzrasta u młodzieży zainteresowanie własną osobowością, własnymi możliwościami i ich oceną. W ciągu kilku pierwszych lat okresu dorastania (średni wiek szkolny) młodzież dopracowuje się obrazu własnego ja. Najważniejsze, że w tym procesie nie tylko stara się spełnić wymagania stawiane jej przez otoczenie, ale zaczyna sama sobie stawiać wymagania. Jak wykazują badania, niemożność sprostania własnym aspiracjom doprowadza do obniżenia samooceny, co często wywołuje u młodzieży ciężkie przeżycia emocjonalne. Niezadowolenie z samego siebie szczególnie często występuje w początkowej fazie dorastania. L. I. Bożowicz powołuje się na badania radzieckie, które wykazały, że liczba młodzieży zajmującej się samooceną wzrasta z wiekiem. Zwraca ona uwagę, że w ten sposób w toku rozwoju społecznego zjawia się nowy czynnik rozwojowy: własne aspira- c j e, wymagania wobec siebie samego. Odtąd formowanie się nowych cech osobowości zależy nie tylko od otoczenia, ale także od samowycho- wawczych tendencji dorastającego. Młodzież obiera sobie jakieś wzory, stawia cele, które usiłuje osiągnąć. Prawidłowy układ stosunków między 49 Psychologia rozwojowa,.. poziomem aspiracji i możliwościami ich realizacji a umiejętnością samooceny decyduje w tym stadium rozwojowym o emocjonalnej równowadze młodzieży i pomyślnych perspektywach jej rozwoju na przyszłość!

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.