Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

GOSPODARKA DWUSEKTOROWA

Z innego punktu widzenia gospodarkę można rozpatrywać jako gospodarkę dwusektorową, w której istnieje centralny i peryferyjny sektor prywatny. Dodatkowo istnieje także sektor państwowy.

SEKTOR CENTRALNY. W skład sektora centralnego wchodzą największe organizacje gospodarcze, które zatrudniają wielu pracowników, dysponują znacznymi aktywami, mają wiele lokalnych oddziałów i osiągają bardzo wysokie dochody. Wykorzystują one nowoczesne technologie i dominują na swoich rynkach. Przykładami takich firm są główne koncerny samochodowe, IBM czy Kellogg. Dla przedsiębiorstw tych charakterystyczny jest duży procent pracowników należących do związków zawodowych, wysokie płace i względnie słaba konkurencja. Pracowników tego sektora często określa się mianem podstawowego rynku pracy.

SEKTOR PERYFERYJNY. Do sektora peryferyjnego zalicza się małe firmy, które działają zwykle w jednym regionie geograficznym. Posiadają one mniejszy kapitał inwestycyjny, mniej płacą swoim pracownikom, działają w warunkach ostrej konkurencji i zazwyczaj są mniej wydajne niż firmy sektora centralnego. Do tego sektora należą, na przykład, przedsiębiorstwa zaopatrzeniowe, przemysł tekstylny i drobni wytwórcy. Związki zawodowe w tym sektorze są z reguły słabe. Firmy zatrudniają dużą liczbę kobiet, osób w stosunkowo młodym czy starszym wieku oraz członków grup mniejszościowych.

SEKTOR PAŃSTWOWY. Sektor państwowy tworzą producenci towarów i usług. Są to, na przykład, agencje rządowe i firmy produkujące na zlecenie rządu. Wydajność w tym sektorze jest zazwyczaj mniejsza niż w dwóch pozostałych. Związki zawodowe nie są zbyt mocne: umiarkowane płace rekompensują długoterminowe ubezpieczenia i system emerytur. Niedawne spowolnienie tempa rozwoju gospodarczego doprowadziło do zmniejszenia liczby zatrudnionych w tym sektorze.

We współczesnym świecie funkcjonują dwa główne systemy ekonomiczne: gospodarka rynkowa i gospodarka centralnie sterowana. W gospodarce rynkowej państwo nie ingeruje w działalność gospodarczą społeczeństwa, uznając, że rynek jest najbardziej naturalnym i skutecznym regulatorem procesów ekonomicznych. W gospodarce centralnie sterowanej państwo odgrywa główną rolę w działalności gospodarczej społeczeństwa. Tak zdefiniowane systemy ekonomiczne są typami idealnymi – abstrakcyjnymi pojęciami, z którymi można porównywać zjawiska świata rzeczywistego. Współczesne społeczeństwa zazwyczaj wykazują cechy obu tych systemów, chociaż jeden z nich może być dominujący. Najpierw omówimy każdy z nich z osobna, a następnie rozpatrzymy przypadek systemu mieszanego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.