Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

GOSPODARKA I ŚWIAT PRACY

O gospodarce była już mowa w poprzednich rozdziałach. W tym rozdziale zagadnienie to zostanie potraktowane bardziej szczegółowo. Omówimy rolę ekonomii w rozwoju społeczeństw i porównamy różne typy gospodarki. Bliżej przyjrzymy się problemom gospodarki amerykańskiej, a także kwestii pracy i zawodów w Stanach Zjednoczonych. Będzie to płaszczyzna odniesienia dla krótkich rozważań o gospodarce światowej.

USTRÓJ GOSPODARCZY. Każde społeczeństwo musi mieć dostęp do zasobów niezbędnych do jego przetrwania. Aby rozwiązać ten problem, każde społeczeństwo posiada gospodarkę (system gospodarczy), zinstytucjonalizowaną strukturę społeczną, której rolą jest zdobywanie, produkcja, dystrybucja i sprzedaż niezbędnych towarów i usług (patrz rozdz. 4). Struktura gospodarcza społeczeństw zmieniała się wraz z ewolucją od fazy przedprzemysłowej do obecnej.

GOSPODARKA PRZEDPRZEMYSŁOWA. Przed rewolucją przemysłową gospodarka opierała się albo na łowiectwie i zbieractwie, albo też na jakiejś formie uprawy ziemi. Produkowano wyłącznie to, co było niezbędne do życia. Ponieważ nie pozostawała żadna nadwyżka, nie istniała też zorganizowana dystrybucja. Wynalazek pługa i użycie zwierząt jako siły pociągowej w istotny sposób zwiększyło wydajność i doprowadziło do nadwyżki dóbr. Ta ostatnia wpłynęła na rozwój specjalizacji i bardziej stałego osadnictwa. Kontakty między społecznościami zaowocowały rozkwitem handlu. Wszystkie te zjawiska przyczyniły się do radykalnego rozwoju prymitywnej gospodarki.

CHAŁUPNICTWO. Na wczesnych etapach rozwoju społeczeństwa agrarnego działalność gospodarcza najczęściej miała formę chałupnictwa. Towary produkowano w domu i sprzedawano na dużych targowiskach. Do produkcji zatrudniano nie tylko członków rodziny, ale również pracowników spoza rodziny i uczących się rzemiosła terminatorów, którzy mieszkali w tym samym domu. Wszystko to zmieniło uprzemysłowienie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.