Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Indywidualna swoistość cech charakteru

Drugą odmianą tej grupy właściwości indywidualnych są indywidualne cechy charakteru: towarzyskość lub zamknięcie w sobie, inicjatywa lub bierność w _ nawiążywaniu kontaktów społecznych, wytrwałość w pracy itp. Czym są indywidualne cechy charakteru?

Indywidualna swoistość cech charakteru wyraża się w specyficznej jakości przeżyć, działań i czynów w określonych, typowych sytuacjach. Swoista jakość przeżyć i działań może być uwarunkowana indywidualnymi właściwościami oddzielnych procesów psychicznych. Takie cechy charakteru oznacza się jako intelektualne lub wolicjonalne (np. wytrwałość, sposób myślenia i inne). Cechy charakteru mogą wyrażać się w określonych sposobach działalności. Tak np. towarzyskość wyraża się w szybkości, aktywności i inicjatywie, a zamknięcie w sobie – w powolności i bierności w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Cechy charakteru mogą przejawiać się w preferowaniu tych sytuacji, w których występują określone motywy ustosunkowań i przeżyć jednostki. Na przykład jednostki bardzo towarzyskie nawiązują kontakt społeczny w szerokim kręgu i z ludźmi mało znajomymi, a zamknięci w sobie – tylko z ludźmi dobrze znanymi i w wąskim kręgu. Wreszcie cechy charakteru przejawiają się w dynamicznych właściwościach motywów i ustosunkowań, np. w stałości i długotrwałości związków społecznych lub ich krótkotrwałości przy takich samych pozostałych warunkach. Jak wykazała A. I. Ilina (1961) w badaniach nad towarzyskością, cechy charakteru wyrażające się w sposobach działalności, wybiórczym charakterze działalności i dynamice motywów ustosun- kowań uwarunkowane są ogólnym typem układu nerwowego, a następnie typem temperamentu. Indywidualne właściwości procesów psychicznych i właściwości temperamentu określaliśmy jako właściwości osobnicze. W ten sposób wszystkie cechy indywidualne są uwarunkowane właściwościami osobniczymi. Określone właściwości osobnicze stanowią ten psychologiczny grunt, bez którego nie mogą powstać indywidualne cechy charakteru. 1 Ale właściwości osobnicze nie wyznaczają tych przeżyć, sposobów działania i wybiórczych sytuacji, w których wyrażają się cechy charakteru.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.