Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Inna postać materiałów autoinstruujących

Materiały stosowane przy metodzie autoinstrukcji służące utrwaleniu i umocnieniu wcześniej wyuczonych zachowań mogą mieć inną formę. Ostatnio nauczyciele coraz częściej nagrywają materiał do ćwiczeń na taśmie magnetofonowej. Dzięki temu ćwiczący mogą się obyć bez ich bezpośredniej pomocy. Nagranie rozpoczyna się zazwyczaj od instrukcji wyjaśniającej, w jaki sposób należy odpowiadać. Odpowiedzi mogą być udzielane ustnie, na piśmie czy jeszcze inaczej, np. poprzez manipulowanie pewnymi przedmiotami. Następnie podaje się materiał będący przedmiotem ćwiczeń, dzieląc go na maleńkie porcje rozłożone w czasie. Mogą to być np. słowa, których pisownię trzeba sobie utrwalić: „Numer jeden”, (Pauza). „Napisz słowo złamanie”. (Dłuższa pauza). Dalej następuje poprawna odpowiedź: „Złamanie pisze się z-ł-a-m-a-n-i-e”. Słowo zostaje jeszcze raz powtórzone. (Pauza). Uczeń sprawdza swoją odpowiedź i w razie potrzeby koryguje ją pisząc jeszcze raz całe słowo. Magnetofon odtwarza dalej: „Numer dwa”. I tak aż do końca.

Jeszcze inną postać materiałów autoinstruujących, przeznaczonych do utrwalania i umacniania zachowań pokazano na rys. 8-4. Takie materiały nauczyciel przygotowuje sobie sam. Główna idea polega tu na tym, by uczeń przećwiczył zastosowanie już opanowanego pojęcia czy reguły. Zwróćmy uwagę, że ten typ zadania wymaga czegoś więcej niż tylko zapamiętania informacji. W przypadku materiału przedstawionego na rys. 8-4 ćwiczenie polega na stosowaniu reguły budowania wyrazów złożonych. Najpierw trzeba zestawić parami karty zawierające wyrazy proste, żeby utworzyć z nich wyrazy złożone, a następnie sprawdzić zgodność własnych wyników z arkuszem odpowiedzi. Innym razem na kartkach wypisane mogą być poszczególne podmioty i orzeczenia zdań. Uczeń ma wówczas zestawić ze sobą karty w taki sposób, by powstały zdania i sprawdzić swoje wyniki z arkuszem odpowiedzi. W tej samej formie można ćwiczyć stosowanie praw fizyki do problemów spotykanych w życiu – na jednych kartach wypisane są prawa, na innych zaś opisy sytuacji problemowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.