Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Instytucja nauczania grupowego

Z powyższych wniosków rodzi się wyzwanie otwarcie skierowane przeciwko tradycyjnie utrwalonej instytucji nauczania grupowego. Jest rzeczą faktycznie niemożliwą takie zorganizowanie materiału, procedur i technik nauczania grupowego, aby każdy członek grupy mógł uczyć się ze zrozumieniem. Rozumienie znaczenia jest zjawiskiem wybitnie jednostkowym: konieczność uwzględnienia go prowadzi nas do rozpatrzenia reguły zróżnicowanej szybkości. Reguła ta przypomina o tym, iż sekwencje rozwojowe nie zawsze przebiegają w regulrny, jednolity sposób, i to zarówno w obrębie zespołu jednostek, jak i w przypadku każdego pojedynczego osobnika. Ponieważ rozwój jest wynikiem interakcji między czynnikami biologicznymi i środowiskowymi, a szczegółowe wartości obydwu tych zmiennych są zróżnico- 184 wane zarówno międzyosobniczo, jak i różnie zmieniają się w czasie u każdej jednostki z osobna, przeto możemy oczekiwać wyraźnych różnic pod względem jednostkowej szybkości rozwoju. Tak więc, z punktu widzenia kształcenia, nigdy dwaj Twoi uczniowie nie będą w jednym czasie znajdowali się w tym samym punkcie rozwojowym – ani w sensie ilościowym, ani w jakościowym. Z tego też powodu nigdy żadna jednostka nie będzie w tym samym stadium rozwoju pod względem wszystkich aspektów programu szkolnego. Nie możemy zatem zakładać, że jeśli jakiś uczeń jest w jakimś określonym wieku, to znajduje się on – lub powinien się znajdować – w określonym stadium rozwoju. To, czy tak jest, zależy od jego niepowtarzalnej struktury biologicznej i doświadczeń środowiskowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.