Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

INTERAKCJA SPOŁECZNA I SIECI STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH

Interakcja społeczna jest trwałą cechą wszystkich społeczeństw. Stanowi istotę życia społecznego. W tym rozdziałe zbadamy, jak obecność innych wpływa na zachowanie. Przedstawimy również kilka teoretycznych ujęć interakcji społecznej. Opiszemy sposób tworzenia rzeczywistości w trakcie interakcji społecznej i podkreśłimy znaczenie komunikowania się. Wreszcie, zanalizujemy strukturę interakcji społecznej i wynikające z niej sieci stosunków społecznych.

Każdego dnia mamy do czynienia z innymi ludźmi. Rozmawiamy z sobą, wymieniamy uściski, dotykamy się. Ta interakcja stanowi istotę życia społecznego. Mówiąc o interakcji społecznej, myślimy o wzajemnym oddziaływaniu ludzi na siebie. Oznacza to, że jednostki biorą się wzajemnie pod uwagę w swym zachowaniu i że na zachowanie to wpływa obecność innych. Inni oddziałują na zachowanie przez to, że są „publicznością”, albo przez to, że są „współuczestnikami” w tym zachowaniu. czynność. Jednocześnie w takiej sytuacji nasilają się najbardziej typowe zachowania jednostki. Jeśli ludzie uczą się nowego zadania (np. pisania na maszynie), efekt publiczności sprawi, że będą je wykonywać (pisać) szybciej, niż gdyby byli sami: ponieważ jednak w takiej sytuacji typowe jest popełnianie błędów, obecność innych zwiększy częstotliwość ich popełniania. Wyniki tych badań sugerują, że nowych czynności powinniśmy się uczyć sami (by zmniejszyć częstotliwość popełnianych błędów), ale doskonalić je w obecności innych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.