Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Koncepcja psychodynamiczna – ciąg dalszy

Na zakończenie chciałbym również wspomnieć o nowym, dopiero kształtującym się kierunku badań, zwanym psychologią humanistyczną. Kierunek ten nie zarysował jeszcze spójnej koncepcji człowieka, chociaż jego twórcy, tacy jak Maslow czy Rogers, sformułowali wiele hipotez na temat natury ludzkiej, doświadczenia jednostki i jej motywacji. Zgodnie z ich poglądami główną siłą napędową działania ludzi jest dążenie do samorealizacji i aktualizacji ich potencjalnych szans. Specyficzne techniki psychoterapii, treningu grupowego czy wychowania humanistycznego mogą ułatwić harmonijny rozwój zdrowej jednostki. Psychologowie ci – w przeciwieństwie do psychoanalityków – zwracają uwagę na ogromne możliwości człowieka. Psychologia humanistyczna – jak dotychczas – jest jedynie zbiorem impresji i refleksji na temat człowieka. Nie osiągnęła ona dostatecznej dojrzałości merytorycznej i metodologicznej.

Koncepcje, które przedstawiłem, stanowią trzy odmienne spojrzenia na ludzkie zachowanie. Mimo pewnych zbieżności, większość ich twierdzeń jest przeciwstawna, a nawet sprzeczna. Tak na przykład behawioryści lansują pogląd, że środowisko zewnętrzne jest jedynym wyznacznikiem zachowania, podczas gdy zwolennicy koncepcji psychodynamicz- nych przyjmują, że głównym czynnikiem motywującym są wewnętrzne – z reguły nieświadome – popędy. Takie różnice poglądów są zrozumiałe na obecnym etapie rozwoju badań. Jeśli jednak słuszne jest twierdzenie, że nauka jest ciągiem kolejnych przybliżeń, to można przewidywać, że w przyszłości zostanie stworzona ogólna teoria ludzkiego zachowania, a trzy portrety psychologiczne, które naszkicowałem, staną się jedynie faktami historycznymi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.