Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

KORELATY RZYNALEŻNOŚCI RELIGIJNEJ

Jeżeli religia ma tak duże znaczenie, to powinna prowadzić do pewnych zmian w życiu człowieka. W tej części rozdziału zajmiemy się korelatami reli- gii, czyli jej związkiem z innymi ważnymi elementami życia społecznego.

Chociaż w Stanach Zjednoczonych wyznawców wszystkich religii można znaleźć w każdej klasie społecznej, to jednak istnieje wymierny związek między religią i klasą społeczną. Najwyższą pozycję społeczną zajmują Żydzi, następnie protestanci i katolicy (te dwie ostatnie kategorie są na podobnym poziomie). Spośród wyznań protestanckich członkowie Kościoła episkopalne- go, prezbiterianie i kongregacjoniści znajdują się tuż za Żydami, a przed katolikami. Metodyści i luteranie utrzymują się na tym samym poziomie co katolicy, a baptyści i sekty mieszczą się za tymi trzema wyznaniami.

Stosunkowo wysoka pozycja Żydów wynika, jak się wydaje, z dużego nacisku, jaki kładą oni na edukację, dzięki czemu duża ich część zdobywa wykształcenie umożliwiające pracę w dobrze płatnych zawodach. Na tym samym poziomie co Żydzi są ci członkowie wyznań protestanckich, którzy pochodzą z północnej Europy, gdzie nie ucierpieli z powodu dyskryminacji tak bardzo, jak członkowie innych wyznań protestanckich i katolicy, wywodzący się najczęściej z południowej i wschodniej Europy.

Grupy religijne w Stanach Zjednoczonych wykazują wielką różnorodność etniczną i rasową. Wśród katolików są, na przykład, wyznawcy z Irlandii, Włoch, Polski i Porto Rico. Istnieją znaczne różnice między nimi zarówno pod względem kultury, jak i niektórych praktyk religijnych. Żydzi rosyjscy różnią się zasadniczo od niemieckich, a obie te grupy odróżniają się od Żydów sefar- dyjskich z Hiszpanii i Portugalii. W swoim interesującym artykule Tyree (1991) dowodzi, że połączenie etniczności z religią pozwala na bardziej szczegółową analizę niektórych aspektów kultury amerykańskiej. Na przykład: brytyjscy katolicy mają znacznie wyższe dochody niż ich współwyznawcy z Francji, Polski i Meksyku.

Religia zawsze była ważna w życiu Amerykanów pochodzenia afrykańskiego. Wielu przywódców tej społeczności było pastorami, m.in. Martin Lu- ther King Junior, Adam Clayton Powell, Ralph Abernathy i Jesse Jackson. Kościół odgrywa większą rolę w zaspokajaniu potrzeb społecznych, ekonomicznych i duchowych Amerykanów pochodzących z Afryki niż innych grup etnicznych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.