Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

MECHANIZMY POWSTAWANIA LUŹNYCH GRUP LUDZKICH CZ. II

Dla laika formowanie się takich grup o charakterze wyłącznie lub prawie wyłącznie towarzyskim wydaje się sprawą naturalną, pozbawioną głębszej problematyki. Jednak współczesna psychologia społeczna i socjologia natrafiają tu na bardzo poważne trudności. Dawniej trudności te znajdowały łatwe, ale tylko pozorne rozwiązanie przez powołanie się na pewien swoisty instynkt czy też zespół instynktów. Mówiło się o instynkcie „stadnym” u zwierząt i o instynkcie „społecznym” u człowieka. Z tego punktu widzenia nawiązywanie kontaktów między ludźmi, ich wzajemne zbliżanie się ku sobie, łączenie się w grupy tłumaczyłoby się w ten sposób, iż człowiek jest obdarzony swoistym instynktem, który każe mu szukać kontaktu z innymi ludźmi. W tym ujęciu można było mówić o instynkcie towarzyskim czy to jako o instynkcie oddzielnym, czy też jako o pewnym swoistym ukształtowaniu ogólnego instynktu społecznego 1.

Dziś jednak nie posługujemy się już takim prymitywnym sposobem wyjaśniania. Wynika to z ogólnie przyjętej przez dzisiejszą psychologię zasady nieoperowania pojęciem instynktu w odniesieniu do człowieka. Skoro rezygnujemy z pojęcia instynktu ludzkiego w ogóle, to tym samym nie możemy korzystać z niego przy tłumaczeniu fenomenów życia społecznego. Trzeba stwierdzić, że niezależnie od krytyki pojęcia „instynktu” w ogóle, poddawano niejednokrotnie pojęcie instynktu społecznego krytycznej analizie, która doprowadzała do jego odrzucenia2.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.