Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Metoda opanowywania w nauczaniu – dalszy opis

Istotnym efektem zindywidualizowanych metod nauczania jest po prostu to, że zapewniają one wyrównany, wysoki poziom osiągnięć u większości uczniów i że ciągle uzyskiwanie sukcesów szkolnych prowadzi – jak wskazują na to dane Kifera (1975) – do wytworzenia pozytywnych cech osobowości, np. do pozytywnej oceny samego siebie i własnych możliwości.

Wyraźnie widać, że przy organizowaniu nauczania według metody opanowywania uwzględnia się wiele pomysłów właściwych metodzie Montessori i kształceniu otwartemu. Jedyne wspólne idee z koncepcją wolnych szkół to, po pierwsze, założenie, że uczniowie są zdolni, a po drugie, że należy im zezwolić na uczenie się we własnym tempie. Zarówno metoda Montessori, jak i kształcenie otwarte mają następujące wspólne punkty z metodą opanowywania.

– 1. Szczegółowe cele dydaktyczne. (W metodzie opanowywania określa nauczyciel – sam bądź też w porozumieniu z uczniami: są one jasno ustalone – również w zakresie zachowań – i znane uczniom. W metodzie Montessori są one sformułowane przez nauczyciela i można o nich wnioskować głównie na podstawie charakteru zajęć. W kształceniu otwartym cele nauczania są formułowane przez nauczyciela – i realizowane przez ćwiczenia i materiały – bądź ustalane wspólnie z uczniami.)

– 2. Zajęcia są przygotowane, zorganizowane i kierowane. (W metodzie opanowywania kierujące oddziaływanie nauczyciela jest wyraźniejsze.)

– 3. Uczniowie są zachęcani do uważania i przerabiania określonych ćwiczeń. (W metodzie opanowywania zachęta ta wyrażona jest wprost, podczas gdy w metodzie Montessori i kształceniu otwartym wypływa z treści i przygotowania materiału.)

– 4. Sekwencyjna i hierarchiczna organizacja zadań związanych z uczeniem się.

– 5. Indywidualne tempo dokonywania postępów, regulowane przez samych uczniów.

– 6. Zawsze dostępne korekcyjne sprzężenie zwrotne. (Dotyczy to chyba bardziej metody Montessori i metody opanowywania niż kształcenia otwartego.)

– 7. Wzmocnień dostarcza głównie sukces osiągnięty przy rozwiązywaniu zadań uczenia się.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.