Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Muzyka a badania logopedyczne

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzam, że przedstawione przeze mnie hipotezy badawcze potwierdziły się. Pierwsze pytanie badawcze brzmiało: Czy aparatura akustyczno-wibra- cyjna Musica Medica może mieć korzystny wpływ na odbiór mowy dźwiękowej przez dzieci słabo słyszące?

Dziecku z wadą słuchu łatwiej jest przyjąć i zrozumieć kierowane do niego komunikaty, jeśli są one odbierane za pomocą dwóch kanałów sensorycznych. Teksty słowne (w piosenkach) odbierane za pomocą resztek słuchu są wzmacniane poprzez odczuwanie wibracji muzyki. Dziecko zaczyna słuchać i odbierać to, co przekazuje mu otoczenie. Sprawny zmysł dotyku pomaga w lepszym, pełniejszym odbiorze komunikatów werbalnych.

Drugie pytanie badawcze sformułowałam następująco: Czy celowe jest stosowanie zajęć logopedycznych łącznie z terapią akustyczno-wibracyjną? Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdziłam, że seanse akus- tyczno-wibracyjne prowadzone tuż przed badaniem logopedycznym dawały lepsze wyniki tegoż badania. Dzieci z wadą słuchu lepiej odbierają mowę, jeśli są zrelaksowane, chętniej też dzielą się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi otaczającego je świata, w tym również – odbieranej muzyki. Są pewniejsze siebie i bardziej skupione. Postawione zadania wykonują chętniej i efektywniej. (…)

Kolejne pytanie badawcze brzmiało następująco: Czy poprzez słuchanie muzyki i odczuwanie jej wibracji dzieci z wadą słuchu bardziej otworzą się na kontakt werbalny z innymi osobami? (…)

Często w trakcie seansów akustyczno-wibracyjnych lub bezpośrednio po nich dzieci same inicjowały dialog, zadawały pytania, informowały o swoich problemach, opowiadały o ważnych wydarzeniach ze swojego życia. Chętnie dzieliły się swoimi odczuciami dotyczącymi odbieranej muzyki i najbliższego otoczenia. Czasami (używając kolorowych kredek) przelewały na papier swoje komunikaty, marzenia, otoczenie widziane swoimi oczyma. Niekiedy opisywały swoje rysunki lub w formie obrazków starały się przekazać to, czego nie potrafiły nazwać słowami. Muzyka pomagała im otworzyć się na komunikację interpersonalną (nie tylko po- zawerbalną, ale i werbalną). Terapia akustyczno-wibracyjna niewątpliwie wpłynęła na stan mowy dzieci słabo słyszących.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.