Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Myślenie rzekomourojeniowe

Na s. 33 i 195 wspomniano o nastawieniu odnoszącym, które występuje niekiedy u człowieka zdrowego. Nastawienie to, choć nieco przypomina urojenia odnoszące, jest jedynie drobną nieprawidłowością stanu psychicznego.

Poniżej omówiono nieco dokładniej inne właściwości życia psychicznego ludzi zdrowych. Są one również podobne do urojeń, ale zarazem „tylko podobne”, tzn. że wprawdzie przypominają urojenia (w tym przypadku wielkościowe i prześladowcze), nie są jednak ani „lekką chorobą” ani stanem poprzedzającym jej rozwój. Natomiast, tak jak w przypadku nastawienia odnoszącego, świadczą o pojawieniu się szczególnego sposobu reagowania na pewne wydarzenia.

Urojenie, objaw psychotyczny, określa się zwykle jako fałszywe sądy, które chory wypowiada z głębokim przekonaniem o ich prawdziwości i których nie koryguje mimo oczywistych dowodów błędności. To określenie, rzecz jasna, nie znajduje zastosowania wobec przeżyć opisanych na tym miejscu. Że jednak pewne podobieństwo między nimi a urojeniami daje się uchwycić, posłużono się określeniem: myślenie rzekomourojeniowe.

Doskonałą ilustrację myślenia rzekomourojeniowego przynosi artykuł psychiatrów amerykańskich K. L. Artissa i D. M. Bul- larda (1966), który ukazał się pod wymownym tytułem: „Myślenie paranoidalne w życiu codziennym: sekret i rozczarowanie”. „Paranoidalne” oznacza mniej więcej tyle co „urojeniowe”, ale mimo użycia tego określenia artykuł faktycznie dotyczy myślenia rzekomourojeniowego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.