Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Nauczyciel pracujący nad wytworzeniem opinii społecznej w kolektywie

Porównanie dzieci z kl. I i IV pod względem stopnia ich społecznego rozwoju wykazuje duże różnice i obrazuje drogę, jaką przechodzą one pod tym względem w ciągu pierwszych lat pobytu w szkole.

Uczniowie kl. I dążą do towarzystwa rówieśników i do wspólnego działania, ale nie mają jeszcze poczucia wspólnoty celów i zadań. Jednoczy ich wprawdzie to, że uwaga wszystkich skierowana jest na nauczyciela, lecz w istocie każde dziecko w klasie jest jakby odizolowane od innych. Są przeważnie staranne w wykonywaniu poleceń nauczyciela, ale nie interesują się opinią kolektywu klasowego: w kl. I i II opinia taka prawie jeszcze nie istnieje. Dzieci w tych klasach często np. indywidualnie skarżą się na kolegów, nie mają jednak intencji zaszkodzenia koledze, lecz pragną zachować porządek w klasie lub usunąć coś, co im przeszkadza w wykonaniu zadania.

Nauczyciel pracujący nad wytworzeniem opinii społecznej w kolektywie osiąga to, że w klasach III i IV’skargi indywidualne bywają przez kolegów potępiane i hamowane tak samo, jak „krycie” złego zachowania się kolegi. Wszystkie ważniejsze wypadki omawia się zbiorowo w klasie lub w innym kolektywie uczniowskim i dzieci zaczynają liczyć się z opinią społeczną.’ Uczniom ki. I nie sprawia żadnej różnicy, czy nauczyciel zrobił im uwagę w cztery oczy, czy wobec całej klasy. Dla uczniów kl. III i IV stanowi to ogromną różnicę. Nagany udzielane wobec kolektywu przeżywają oni o wiele silniej.

W ciągu kilku pierwszych lat zachodzą też poważne zmiany w stosunkach koleżeńskich między dziećmi. Uczniowie I klasy nie mają przy ich nawiązywaniu specjalnych wymagań. Obcują ze sobą dzieci, które blisko siebie mieszkają, siedzą razem w ławce lub razem się bawią: ze zmianą tych sytuacji rozwiązują się także stosunki koleżeńskie. W toku rozwoju zmieniają się kryteria oceny kolegów. W klasie I dobry kolega to ten, kto dobrze się uczy (ocena z punktu widzenia nauczyciela, ocena stosunku do obowiązków szkolnych): w kl. II i III dobrym kolegą jest ten, kto pomaga innym, z kim można wszystko robić wspólnie, kto broni towarzysza: w kl. IV kryterium oceny kolegi staje się wyraźnie moralne: dobry kolega powinien, być sprawiedliwy, śmiały, nigdy nie oszukiwać, innych, umieć podzielić się tym, co ma, itp.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.