Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Niespecyficzne zdolności intelektualne

Uczenie się wymaga w wielu wypadkach obu typów inteligencji, a charakter zadań określa stopień zaangażowania każdego z nich. Uczenie się programowania maszyny liczącej (komputera), stosowanie trudnych symboli i złożonych, nieznanych związków logicznych, wymaga głównie inteligencji typu A, natomiast uczenie się przepisów administracyjnych, dotyczących organizacji społecznych, jak np. praca urzędów, wymaga raczej inteligencji typu B, jeżeli już wcześniej znane są innego rodzaju przepisy. Niespecyficzne zdolności intelektualne, czyli inteligencja typu A, zwana jest czasem „zdolnością płynną” (fluid ability) lub inteligencją ogólną („g”). Umożliwia ona człowiekowi percepcję i rozróżnianie zjawisk, wykrywanie zależności i związków, wyciąganie wniosków w sposób twórczy i produktywny. Prawdopodobnie jest ona powiązana z tymi okolicami kory mózgowej, w których nie są zlokalizowane określone funkcje.

Niespecyficzne zdolności intelektualne wzrastają stale w okresie dzieciństwa i młodości aż do momentu osiągnięcia maksymalnego rozwoju, który przypada w okresie dojrzałości biologicznej. Później następuje stopniowy spadek, chociaż daje się on zauważyć dopiero po 25-tym roku życia. Zdolności specyficzne, czyli inteligencja typu B, są zwane czasem „zdolnościami skrystalizowanymi” (crystalized) lub zdolnościami słownymi i zdolnościami do uczenia się („v/ed.”). Na inteligencję typu B składają się systemy pojęciowe i umiejętności poznawcze, dzięki którym człowiek łatwiej przyswaja sobie pewne doświadczenia i uczy się pewnych rzeczy szybciej niż innych. Dzięki niej człowiek może stopniowo przechodzić do bardziej abstrakcyjnych i złożonych form uczenia się i myślenia. Zdolności te mogą rozwijać się stale, chociaż w okresie życia dorosłego ich rozwój jest wolniejszy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.