Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

OBAWA PRZED MANIPULACJĄ

W okresie rewolucji naukowo-technicznej i szybkich przemian społecznych problemy wychowania, treningu, propagandy, psychoterapii i wszelkie inne formy uczenia się zyskały najwyższą rangę. Chcąc podkreślić ich znaczenie, poważni eksperci z UNESCO, których nie można posądzać o brak umiaru, wylanso- wali slogan: Uczyć się, aby być (Apprendre a etre, Learning to be). W takich okolicznościach palącą sprawą stał się rozwój metod i technik kształcenia. Jeśli chcemy osiągać większe sukcesy w uczeniu ludzi niż ojcowie pijarzy w osiemnastym wieku, musimy odkryć sprawne i niezawodne strategie kształcenia, musimy stworzyć technologię wychowania. Poszukiwanie nowych skutecznych metod uczenia stało się nakazem chwili.

W tym przełomowym okresie oczy licznych nauczycieli, lekarzy, prawników i psychologów zwróciły się ku inżynierii behawiorystycznej. I to nie dlatego, iż nie dostrzegano jej wad i ograniczeń, lecz dlatego, że wielu nie dostrzegało innych możliwości. Behawiorystyczne metody zdobyły znaczną popularność w procesie resocjalizacji młodzieży. Okazały się one pomocne w eliminacji zachowań agresywnych, w reedukacji alkoholików, narkomanów i lekoma- nów. Ponadto były wykorzystywane przez niektórych psychiatrów i psychologów w procesie leczenia neurotyków i psychotyków, w leczeniu lęków inter- personalnych i fobii. Wyniki leczenia behawiory- stycznego nie są jednak zbyt rewelacyjne: rozczarowały niektórych psychiatrów i psychologów.

Inżynieria behawiorystyczna wkroczyła również do szkół. Opierając się na jej założeniach Skinner stworzył nową metodę dydaktyczną zwaną n a- uczaniem programowanym. Ponieważ jednak żyjemy w czasach, w których pomysły znpełnie nowe są rzeczą niezmiernie rzadką, zatem również metoda ta miała swoich poprzedników. Jej prekursorami byli Sokrates i Jan A. Komeński. Piszę o tym nie po to, aby pomniejszyć zasługi Skinnera, lecz aby wskazać rodowód nauczania programowanego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.