Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Obserwacja fotograficzna

Istotną cechą odmiany obserwacji, którą nazwaliśmy tu fotograficzną, a która bywa też nazywana obserwacją ciągłą, nieprzerwaną, jest, po. pierwsze, właśnie jej ciągły i nieprzerwany charakter w pewnym odcinku czasu. W zależności od rodzaju badań czas obserwacji fotograficznej rozciąga się od bardzo krótkich odcinków (minuty) aż do całego dnia. W porównaniu zatem z dzienniczkami obserwacji, dotyczącymi wielu lat życia dziecka, jest bardzo krótki.

Drugim istotnym momentem tego typu obserwacji jest dążenie do zanotowania możliwie wszystkiego, co się- da, bez dokonywania selekcji i w. takiej kolejności, w jakiej obserwowane zjawiska występują. Wprawny obserwator może zanotować z każdej minuty obserwacji przeciętnie ponad 100 słów, tak że fotograficzna obserwacją dziecka trwająca jeden dzień powinna by mieć objętość parusetstronicowej książki8.

Trzecią wreszcie, istotną cechą jest notowanie zaobserwowanych faktów na poczekaniu, wtedy, kiedy one przebiegają. W protokole obserwacji fotograficznej używa się języka życia codziennego.

Przy stosowaniu obserwacji fotograficznej ważna jest decyzja, które dziecko (czy które dzieci), w jakim czasie (dzień, pora) i w jakim miejscu poddać obserwacji. Zależy to, naturalnie, od celu badania.

Cel badań, w których stosuje się obserwację fotograficzną, bywa przeważnie bardzo ogólny: zbiera się materiał dotyczący dziecka w typowych przeważnie sytuacjach jego życia, pozostawiając na później szczegóły decyzji, z jakiego punktu widzenia będzie opracowany. Ze względu na stosowany w protokole język potoczny. (który. nie podlega tak szybkim zmianom, jak „żargon psychologiczny”, związany z taką czy inną modną teorią), jak również ze względu na wszechstronny opis zachowania się dziecka w powiązaniu z kontekstem sytuacyjnym – do materiału takiego można wracać po upływie wielu lat. Nadaje się więc on do opracowywania z coraz to nowych, wyłaniających się z czasem punktów widzenia. Tak np. protokół obserwacji fotograficznej dziecka przeprowadzonej w ciągu jednego pełnego dnia z ogólnym celem zebrania materiału dotyczącego typowego dnia dziecka w Polsce mógłby być wykorzystany przez osoby interesujące się: częstością świadomego realizowania celów przez dzieci, przebiegiem kontaktów dzieci z przejawami życia społecznego, częstością występowania poszczególnych rodzajów reakcji rodziców na niepowodzenia dzieci itp.27

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.