Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Ogólna charakterystyka myślenia dziecka

Myślenie jako rodzaj najwyżej zorganizowanej i złożonej czynności poznawczej osiągnęło u dziecka w końcu okresu przedszkolnego znaczny poziom rozwoju (por. rozdział VIII). Zmniejszyła się zależność myślenia od bezpośredniej sytuacji, a rozwinęła się postać myślenia oglądowo-obrazo- wego, opartego na wyobrażeniach. Dzięki włączeniu się mowy do procesów poznawczych i w wyniku rozwoju jej funkcji regulacyjnej, dziecko zaczęło wyraźnie rozwijać wewnętrzny plan działania. Szereg czynności pierwotnie- zewnętrznych przekształciło się w procesy wewnętrzne – dokonała się ich interioryżacja. Mimo jednak, iż myślenie dziecka przedszkolnego przesunęło się w znacznym stopniu od manipulacji i operowania obrazami przedmiotów do płaszczyzny słownej, to jednak dziecko w tym wieku nie mogło jeszcze oderwać się od konkretnych treści wyo- brażeniowo-przedmiotowych i posługiwać się w większym zakresie pojęciami i symbolami. Myślenie słowno-logiczne występowało w tym okresie zaledwie w zaczątkowej postaci, a ponadto nosiło ono dalej charakter synpraktyczny, pozostając w ścisłym związku z konkretnym celem i praktycznym zadaniem, którego rozwiązaniu służyło. Przejście dziecka na wyższy etap w myśleniu, jakościowy skok rozwojowy w zakresie tych zjawisk, dokonuje się w młodszym wieku szkolnym. W tym okresie, głównie pod wpływem nowych zadań natury poznawczej, jakie stawiają . przed dzieckiem w systematycznej i codziennej z nim pracy szkoła i nauczyciel, przeobrażeniu ulegają wszystkie procesy poznawcze (jak to scharakteryzowaliśmy powyżej), a w szczególności oparte na nich i ściśle z nimi związane myślenie.

Jedno z najbardziej podstawowych, jakościowych przeobrażeń, jakiemu myślenie ulega w okresie między 7 a 31 r.ż., polega na tym, iż staje się ono samodzielną wewnętrzną czynnością poznawczą, operującą pojęciami, realizowaną w słowach i przebiegającą zgodnie z zasadami logiki. Ta nowa postać myślenia zwana bywa myśleniem pojęciowym, abstrakcyjnym, symbolicznym albo słowno-logicz- nym.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.