Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WIEKU PONIEMOWLĘCEGO

Okres poniemowlęcy rozpoczyna się na przełomie 1 i 2 r.ż. i trwa mniej więcej dwa lata, a więc do ukończenia przez dziecko 3 r.ż. Jest to okres dalszego intensywnego rozwoju psychoruchowego. Umiejętność samodzielnego chodzenia otwiera przed dzieckiem nowe perspektywy w zakresie orientacji w najbliższym otoczeniu oraz poznawania świata przedmiotów i istot żywych. Wzrastające sprawności manipulacyjne pozwalają dziecku na nowe formy działania, na hardziej niż poprzednio celowe i skuteczne oddziaływanie na przedmioty, przemieszczanie ich w przestrzeni i zmianę ich stanu podczas zabawy. _Ż a b a w a manipulacyjna i ruchowa stanowi właśnie typowy dla tego okresu rodzaj działalności małego dziecka, które łączy ogólną ruchliwość całego ciała, umożliwiającą mu stałe ćwiczenie motoryki, z bezustanną aktywnością rąk i palców skierowaną na przedmioty i zabawki. Nie mniej istotnym terenem ćwiczeń motorycznych są ruchy narzędziowe (praksje), dzięki którym małe dziecko przyswaja sobie proste czynności z dziedziny samoobsługi, np. uczy się posługiwać łyżką lub kubkiem czy też nakładać buciki. W drugiej połowie wieku poniemowlęcego rozwijają się także w zaczątkowej postaci inne jeszcze rodzaje zabaw, jak zabawa konstrukcyjna Czy tematyczna. Ta ostatnia zwłaszcza, oparta pierwotnie na naśladownictwie codziennych czynności osób dorosłych, jest przejawem wzrastającej roli procesów poznawczych w działaniu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.