Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Okres dorastania w psychologii radzieckiej

Konsekwencją stanowiska pluralistycznego jest postulat metodologiczny nieodrywania analizy młodzieży od analizy danego społeczeństwa czy środowiska, z którego badana grupa młodzieży pochodzi. Toteż współcześni psychologowie wiele uwagi poświęcają badaniom sytuacji społecznych, które mogą wywoływać zakłócenia w przebiegu procesów rozwojowych u młodzieży i powodować trudności wychowawcze.

Inne przemiany w poglądach, na okres dorastania notujemy w psychologii radzieckiej. Koniec lat trzydziestych i lata czterdzieste przyniosły tam raczej, przy małym zresztą zainteresowaniu wiekiem dorastania, zapoznawanie czynników biologicznych i przesadne akcentowanie roli warunków społecznych, a zwłaszcza wychowania. Wynikało to częściowo ze zrozumiałej reakcji na biologizm, częściowo jednak – jak się zdaje – z uproszczonej interpretacji znanej tezy Karola Marksa, że istota ludzka jest „całokształtem stosunków społecznych” 8. Słuszną myśl ogólną, że osobowość człowieka kształtuje się w wyniku oddziaływania rozwijających się historycznych stosunków społecznych, przenoszono do psychologii wieku dorastania jako pogląd, że wszelkie przemiany psychiczne tego wieku dadzą się wyjaśnić społecznymi warunkami życia jednostki. Utrzymywano nawet, że wszelkiego rodzaju zaburzenia rozwojowe i trudności wystę- l pujące w tym okresie mają swe źródło w złych warunkach wychowawczych i błędach w postępowaniu z młodzieżą, utrudniających jej normalne wrastanie w społeczeństwo dorosłych10. Pomniejszano przy tym trudności tego okresu, czasem nawet negowano ich występowanie u młodzieży radzieckiej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.