Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

OKRESY I FAZY ROZWOJU PSYCHICZNEGO

Siedząc rozwój dziecka od jego urodzenia do dojrzałości widzimy, jak z niedołężnego stworzenia, zdanego całkowicie na opiekę i pielęgnację dorosłych, wyrasta ono stopniowo na istotę coraz mądrzejszą, bardziej, świadomą i samodzielną, coraz lepiej orientującą się w otaczającej rzeczywistości i umiejącą działać w niej i oddziaływać na nią w sposób bardziej celowy i rozumny.

Dostrzegamy przy tym, że rozwój ten’-zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym -mimo dużych różnic indywidualnych między poszczególnymi dziećmi, przebiega w sposób podobny u dzieci w tym samym wieku, że w rozwoju występują cechy typowe i charakterystyczne dla poszczególnych okresów życia dziecka, zwane właściwościami Wieku.

Stwierdzamy jednocześnie, że owe charakterystyczne właściwości zmieniają się w różnym tempie iw różnym rytmie50, zależnie od wieku dziecka–u młodszych szybciej, u starszych wolniej – oraz że wcześniejsze okresy rozwojowe trwają krócej, późniejsze dłużej. W tym samym okresie czasu, np-. w ciągu 6 miesięcy, nastąpią w rozwoju niemowlęcia bardzo duże, rzucające się w oczy zmiany: będą one mniejsze, chociaż również jeszcze znaczne, u dzieci 2 – 4-letnich, podczas gdy u dzieci w wieku szkolnym i w wieku dorastania ten sam okres czasu przynosi coraz mniejsze przemiany, tak że np: u młodzieży 15- czy 17-let- niej pół roku nie stanowi już dużej różnicy, inaczej mówiąc, im wyższy i bardziej skomplikowany jest okres rozwojowy, tym dłużej trwa i tym bardziej zmienne i nieokreślone stają się jego granice. W związku z tym „właściwości wieku”:nie należy rozumieć jako cech, które charakteryzują dziecko w każdym oddzielnym roku jego życia, lecz jako rysy typowe dla poszczególnych okresów rozwojowych, które mogą trwać od kilku tygodni do kilku lat, w zależności od wieku dziecka.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.