Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Organizowanie nauczania

Jeśli chcę, żeby Michał nauczył się łańcuchów ruchowych i słownych wymienionych poprzednio, to muszę jego nauczanie zorganizować w taki sposób, żeby spełnione były zarówno ogólne, jak i specyficzne warunki uczenia się. Oznacza to, iż muszę być pewny, że Michaś wie, jakie powinny być jego ostateczne osiągnięcia, i że przyswoił on sobie i potrafi < sobie przypomnieć wszelkie wiadomości czy umiejętności niezbędne do wyuczenia się tych ruchowych i słownych łańcuchów. Muszę zorganizować nauczanie tak, żeby Michał skupiał uwagę na zadaniu wystarczająco dobrze i przez czas dostatecznie długi, aby się go nauczyć. Muszę upewnić się, że wie on, kiedy jego reakcje są poprawne, i że poprawne reakcje są wzmacniane. Elementy łańcuchów muszą być zestawiane tak, aby były powiązane między sobą we właściwy sposób. Muszę także zorganizować nauczanie Michasia w taki sposób, aby wielokrotnie powtarzał te łańcuchy.

Działania dydaktyczne Oczywiście warunki uczenia się są ściśle związane z procesem nauczania. Określają one dokładnie to, co Gagné (1970) nazywa działaniami dydaktycznymi – są to czynności nauczycieli mające zapewnić spełnienie warunków uczenia się. To właśnie oznacza słowo „nauczanie”. Gagné (1970, 1974) opisuje działania dydaktyczne w kategoriach czynności nauczycieli: czynności te polegają na: 1) przyciąganiu i ukierunkowywaniu uwagi, 2) pobudzaniu do przypomnienia sobie podstawo- 163 wych wiadomości czy umiejętności, stanowiących warunek wstępny uczenia się, 3) informowaniu ucznia o celach szczegółowych, 4) podawaniu odpowiednich bodźców, 5) dostarczaniu wskazówek dotyczących uczenia się, 6) dostarczaniu korygujących informacji zwrotnych, 7) ocenianiu wyników, 8) ułatwianiu transferu, 9) zapewnieniu przechowania w pamięci przez ćwiczenie.

Działania Powinniśmy pamiętać, że warunki uczenia się dotyczą przede wszystkim dydaktyczne uczenia się w sferze poznawczej. Lecz ten rodzaj uczenia się to oczywiście t0-” jeszcze nie wszystko, co dzieje się w nauczaniu. Jako nauczyciel musisz także dbać o realizację celów emocjonalnych. Będę miał o tym więcej do powiedzenia, gdy spróbuję pokazać, w jaki sposób oba te aspekty nauczania można zastosować w celu dopomożenia Michasiowi w uczeniu się łańcuchów ruchowych i słownych, których opanowanie stanowi warunek wstępny dla bardziej złożonych typów uczenia się, niezbędnych do sprowadzania ułamków właściwych do najprostszej postaci. Najpierw jednak chcę zwrócić Twoją uwagę na częste nadużywanie uczenia się łańcuchów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.