Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Formowanie się osobowości u nastolatków – kontynuacja

Na inne zjawisko, ważne w kształtowaniu się samoświadomości i samooceny, zwraca uwagę D. B. Elkonin (1967, s. 356-359) w wyniku wnikliwych zespołowych badań młodzieży, o których już wspominaliśmy (por. X, A, 3 - „Metody badania”). Jest nim uczucie dorosłości, które budzi się na początku dorastania i rozwija przez cały ten okres.. Przejawia się ono…
Czytaj więcej...

Emeryci

Ocena lżejszego stopnia nieprzystosowania nasuwa pewne trudności. Poglądy na to, co jest normalne w starszym wieku, mogą być wypaczone i przestarzałe. Dobre i…
Czytaj więcej...

PAŃSTWO CZ. II

STANOWISKO TEORETYKÓW KONFLIKTU. Nic dziwnego, że zwolennicy teorii konfliktu mają zupełnie inne poglądy na państwo. Badacze ci silniej koncentrują się na zagadnieniach konfliktu i przymusu w państwie niż na jego funkcjach społecznych.
Czytaj więcej...

Budowa ciała a zaburzenia psychiczne – ciąg dalszy

Sheldon przyznaje szczerze, że jego praca w tej dziedzinie jest jeszcze w stadium wysoce prowizorycznym, obiecuje jednak, że w przyszłości poda pełne sprawozdanie ze swych badań nad tym problemem oraz opisze technikę pomiarową i uzyskane wyniki o charakterze bardziej definitywnym niż te, które są dostępne obecnie. Opisał on jedno badanie, które…
Czytaj więcej...