Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Program „Przyjaciół Rodziny”

Program „Przyjaciół Rodziny" został stworzony przez National Councel on the Aging i ma na celu asystowanie i wspieranie rodzin z chorymi dziećmi mieszkającymi w domu (Kuehne 1989 s. 237 i nn.). Asystencja jest zapewniana przez starszych wolontariuszy, którzy są szkoleni w medycznym i psychospołecznym aspekcie choroby. Wolontariusze (w wieku 55 i…
Czytaj więcej...

Antyreprezentacjonizm i realizm teorii Twardowskiego

Zresumujmy na zakończenie wyniki argumentacji za różnością treści i przedmiotu przedstawienia. Zdaniem Twardowskiego, zarówno przedstawienia jak i sądy odnoszą się do przedmiotów, niezależnych od naszego myślenia. Właściwym przedmiotem przedstawienia jest nie obraz umysłowy, lecz sam przedmiot. Twardowski nie ogranicza zakresu poznania do wąskiego…
Czytaj więcej...

Szczepański i jego określenie psychologi społecznej

Wydaje mi się, że powyższe kryterium nie jest pozbawione dużego waloru. Określenie psychologii społecznej, jakie daje Szczepański, jest niewątpliwie określeniem nadającym się do przyjęcia, przy czym część psychologów uważałaby może za wskazane wprowadzić w nim pewną korektuirę, na którą prawdopodobnie zgodziłby się i sam autor. A mianowicie, ażeby…
Czytaj więcej...

Wykonanie zadania arytmetycznego przez dzieci

Wśród wielu prac stwierdzających zależność hamowania retroaktywnego od rodzaju materiału, jakiego uczą się osoby badane, na uwagę zasługują prace, w których stopień zapamiętywania materiału początkowego zależał od stopnia trudności kolejnych zadań. Badania Smirnowa (1967) i Wardanian (1968) wskazują, iż trudność kolejno uczonych materiałów jest…
Czytaj więcej...