Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Czytelnictwo i twórczość literacka w wieku szkolnym

Potężnym czynnikiem pobudzającym sferę przeżyć estetycznych i inspirującym twórczość artystyczną dzieci szkolnych jest także czytelnictwo. Odgrywa ono (jeśli jest właściwie organizowane) rolę pobudzającą wyobraźnię twórczą dziecka z jednej strony, a z drugiej stanowi nieustające źródło wiedzy i informacji. Oddziaływanie czytelnictwa jest…
Czytaj więcej...

Inna postać materiałów autoinstruujących

Materiały stosowane przy metodzie autoinstrukcji służące utrwaleniu i umocnieniu wcześniej wyuczonych zachowań mogą mieć inną formę. Ostatnio nauczyciele coraz częściej nagrywają materiał do ćwiczeń na taśmie magnetofonowej. Dzięki temu ćwiczący mogą się obyć bez ich bezpośredniej pomocy. Nagranie rozpoczyna się zazwyczaj od instrukcji…
Czytaj więcej...

Koncepcja psychodynamiczna – ciąg dalszy

Na zakończenie chciałbym również wspomnieć o nowym, dopiero kształtującym się kierunku badań, zwanym psychologią humanistyczną. Kierunek ten nie zarysował jeszcze spójnej koncepcji człowieka, chociaż jego twórcy, tacy jak Maslow czy Rogers, sformułowali wiele hipotez na temat natury ludzkiej, doświadczenia jednostki i jej motywacji. Zgodnie z ich…
Czytaj więcej...

Psychohistoria – ciąg dalszy

Wielcy ludzie różnią się jednak od pacjentów, ponieważ zmieniają świat poprzez sformułowanie nowego poglądu na świat, który opanowuje wyobraźnię ludzi i pobudza ich do działania. Jedna z głównych różnic między historią życia sławnego człowieka a historią przypadku pacjenta jest następująca: w historii przypadku staramy się wyjaśnić, dlaczego…
Czytaj więcej...