Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

CO TO JEST OSOBOWOŚĆ? CZ. II

Choć już w codziennym zastosowaniu słowo „osobowość” ma bardzo różnorodne znaczenie, to liczba znaczeń, jakie psychologowie nadawali temu terminowi, jest jeszcze większa. Allport (1937) w swym obszernym przeglądzie literatury wyłonił prawie 50 różnych definicji, które zaliczył do kilku szerszych kategorii. Zajmiemy się tutaj tylko niektórymi z…
Czytaj więcej...

Programy serii i rozkłady czasowe

Bardzo ważną dla jednostki funkcję pełnią programy serii {serial programs)', są to uporządkowane kolejno układy celów cząstkowych, sięgające w przyszłość nawet na miesiące lub lata, które - jeśli wszystko idzie dobrze - doprowadzają w końcu do pewnego pożądanego stanu końcowego. Na przykład dana osoba stawia sobie za cel uzyskanie stopnia doktora…
Czytaj więcej...

Twardowskiego teoria przedmiotu

Ogólna teoria !przedmiotu jako przedmiotu przedstawień: § 2. Analiza krytyczna uwag Ingardena wobec teorii przedmiotu Twardowskiego: § 3. Koncepcja przedmiotu w kategoriach całości i części § 1. Pojęcie przedmiotu, którego wyjaśnienie należy do zakresu ontologii, omówione jest przez Twardowskiego w rozprawie, jak głosi jej podtytuł,…
Czytaj więcej...

Koncepcja psychodynamiczna

Pierwszą wielką koncepcją człowieka stworzoną przez psychologów jest koncepcja behawio- rystyczna. Zgodnie z nią człowiek jest układem reaktywnym: jego zachowanie jest całkowicie sterowane przez środowisko zewnętrzne. System nagród i kar znajdujący się w otoczeniu decyduje o tym, czego człowiek unika i do czego dąży. Jednocześnie procesy…
Czytaj więcej...