Profesjonalny psycholog z Gliwic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Gliwicach.

Inna postać materiałów autoinstruujących

Materiały stosowane przy metodzie autoinstrukcji służące utrwaleniu i umocnieniu wcześniej wyuczonych zachowań mogą mieć inną formę. Ostatnio nauczyciele coraz częściej nagrywają materiał do ćwiczeń na taśmie magnetofonowej. Dzięki temu ćwiczący mogą się obyć bez ich bezpośredniej pomocy. Nagranie rozpoczyna się zazwyczaj od instrukcji…
Czytaj więcej...

Koncepcja psychodynamiczna – ciąg dalszy

Na zakończenie chciałbym również wspomnieć o nowym, dopiero kształtującym się kierunku badań, zwanym psychologią humanistyczną. Kierunek ten nie zarysował jeszcze spójnej koncepcji człowieka, chociaż jego twórcy, tacy jak Maslow czy Rogers, sformułowali wiele hipotez na temat natury ludzkiej, doświadczenia jednostki i jej motywacji. Zgodnie z ich…
Czytaj więcej...

Psychohistoria – ciąg dalszy

Wielcy ludzie różnią się jednak od pacjentów, ponieważ zmieniają świat poprzez sformułowanie nowego poglądu na świat, który opanowuje wyobraźnię ludzi i pobudza ich do działania. Jedna z głównych różnic między historią życia sławnego człowieka a historią przypadku pacjenta jest następująca: w historii przypadku staramy się wyjaśnić, dlaczego…
Czytaj więcej...

Prace Agranoffa

Prace Agranoffa (1967) znakomicie potwierdzają wykryty przez Krecha fakt, iż doświadczenie wywołuje strukturalne zmiany komórek mózgowych i ich chemizmu. Agranoff prowadzący swe prace na złotych rybkach, wykazał, że pamięć długotrwała (powyżej kilku sekund lub minut) tego co zostało przeżyte i doświadczone (wyuczone), kontrolowana jest przez…
Czytaj więcej...